Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Radioamatöörien vastavuoroisuusluvat Suomen tasavallan ja Thaimaan kuningaskunnan välillä

Radioamatöörien vastavuoroisuusluvat Suomen tasavallan ja Thaimaan kuningaskunnan välillä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7435/2019

Vastausaika on päättynyt: 21.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Noottienvaihdolla tehtävällä valtiosopimuksella aikaansaataisiin Suomen ja Thaimaan välinen radioamatöörien vastavuoroisuuslupasopimus.
Tausta
Suomen ja Thaimaan välillä ei nykyisellään ole radioamatööritoimintaa koskevaa vastavuoroisuuslupasopimusta. Noottienvaihdolla tehtävällä valtiosopimuksilla kaikille Thaimaan ja Suomen kansalaisille, joilla on asianmukainen lupa asentaa ja hoitaa amatööriradioasemaa asianomaisen maan toimivaltaisen viranomaisen myöntämällä tosiasiallisella lisenssillä, voitaisiin vastavuoroisesti myöntää vastaava lupa toimivaltaisilta viranomaisilta toisessa valtiossa. Näiden viranomaisten antamien lupien jakamisen olisi tapahduttava kyseisen valtion kansallisen lainsäädännön ja määräysten mukaisessa menettelyssä, ja ne voitaisiin muuttaa, keskeyttää tai peruuttaa milloin tahansa.
Tavoitteet
Vastavuoroisuuslupasopimuksen tekeminen edesauttaisi radioamatööritoiminnan harjoittamista.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 21.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa asiassa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja: Katariina Vuorela, katariina.vuorela@lvm.fi, p. 0295342029
Jakelu:
Digita Oy    
Dna Oy    
Elisa Oyj    
Finnet ry    
Finnet ry    
L M Ericsson Oy Ab    
Liikenne- ja virastovirasto    
Nokia Oyj    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
RadioMedia ry    
Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry    
Seutuverkot ry    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen radioamatööriliitto ry    
Suomen radioamatööriliitto ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Asiasanat

viestintä, radio, radioamatööri

radioamatööri