Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Raporttiluonnos jakamistalouteen liittyvien kysymysten vaihtoehtoisista ratkaisutavoista

Raporttiluonnos jakamistalouteen liittyvien kysymysten vaihtoehtoisista ratkaisutavoista

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/158/00.04.01/2018

Vastausaika on päättynyt: 1.4.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta jakamistalouteen liittyviin kysymyksiin vaihtoehtoisia ratkaisutapoja selvittäneen työryhmän loppuraportiksi. 
Tausta
Jakamistalouden on arvioitu tarjoavan uusia mahdollisuuksia kuluttajille, yrittäjille ja yrityksille. Uudet innovatiiviset toimintamallit kuitenkin haastavat olemassa olevaa säädösympäristöä eikä aina ole selvää, minkä lainsäädännön piiriin uudenlaiset toimintamallit kuuluvat tai mitä lakisääteisiä velvoitteita missäkin tilanteessa pitäisi hoitaa.
Tavoitteet
Työryhmän työn tavoitteena oli esittää vaihtoehtoisia ratkaisutapoja keskeisiin jakamistalouden toimintaympäristön haasteisiin, erityisesti liittyen ammattimaisen ja ei-ammattimaisen toiminnan rajanvetoon, työhön liittyvään velvoitteiden hoitamisen helpottamiseen ja jakamistalouden säädösympäristön selkiyttämiseen. Työryhmän tarkoituksena ei ollut laatia yksityiskohtaisia säädösmuutosehdotuksia.

Raportissa esitetään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja niihin liittyvää pohdintaa liittyen jakamistaloudessa tehtävään työhön, työsuojeluun, kilpailuoikeuden soveltamiseen itsensätyöllistäjiin, verotukseen ja lyhytaikaiseen majoitustoimintaan.

Raportin tavoitteena on tarjota eväitä mahdolliseen jatkotyöhön ja poliittisen päätöksenteon tueksi.
Liitteet:

Luonnos raportiksi 27022019.pdf - Luonnos jakamistaloustyöryhmän loppuraportiksi

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 24.3.2019. (Lausuntoaikaa on pidennetty 1.4.2019 asti.)
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopyynnön jakelu näkyy lausuntopalvelussa. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausuntonsa lausuntopalvelu.fi:n kautta.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Raporttiluonnos on laadittu eri ministeriöiden ja virastojen asiantuntijoista koostuvassa työryhmässä.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Anu Laitinen
Työ- ja elinkeinoministeriö, työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
puh. 029 504 7164
etunimi.sukunimi@tem.fi
Jakelu:
Akava ry    
Autolevi    
Business Center Papula    
Coreorient Oy/PiggyBaggy    
EK    
Espoon kaupunki    
Fair Vertaisturva Oy    
Foodora Oy    
Forenom Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Kotimajoitus    
JobIt    
Jyväskylän kaupunki    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistöliitto    
Kiinteistöliitto Uusimaa    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kliffa Innovations    
Kuinoma    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kyydit.net    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MaRa ry    
Mesenaatti    
Minduu.fi    
NappiNaapuri    
Nerot.fi    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osuuskunta Ehta Raha    
Palta    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Puolustusministeriö    
Rovaniemen kaupunki    
SAK    
Seure Henkilöstöpalvelut    
Shareit Bloxcar    
Sharetribe oy    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen Vuokranantajat ry    
Suomen Yrittäjät    
Suoratyö    
Tampereen kaupunki    
Tulka Oy    
Turun kaupunki    
Ulkoasiainministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
WeHost Finland    
Verohallinto    
Wolt    
WorkPilots    
Vuokralaiset ry    
Ympäristöministeriö