Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kuluttajaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen

Kuluttajaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/900/2018

Vastausaika on päättynyt: 10.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalakia, korkolain 2 §:ää, saatavien perinnästä annetun lain 3 §:ää sekä oikeudenkäymiskaaren 5 ja 12 lukua. Muutosten pääasiallisena tavoitteena on vähentää kalleimpien kuluttajaluottojen aiheuttamia velkaongelmia.
Tausta
Oikeusministeriö julkaisi 17.2.2017 virkatyönä laaditun arviomuistion pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdoista. Arviomuistiossa kartoitettiin, millä tavoin pikaluottojen aiheuttamia ongelmia voitaisiin vähentää lainsäädäntömuutoksilla. Arviomuistio oli laajalla lausuntokierroksella, ja tiivistelmä annetuista lausunnoista (oikeusministeriön julkaisuja 31/2017) valmistui kesäkuussa 2017. 

Oikeusministeriössä käynnistettiin huhtikuussa 2018 hallituksen esitysluonnoksen valmistelu. Toimeksiannon mukaan virkatyönä hallituksen esityksen muotoon tehtävässä ehdotuksessa tuli mm. laajentaa korkokatto koskemaan myös vähintään 2000 euron suuruisia luottoja. Myös korkokaton rikkomisen seuraamuksia tuli tiukentaa yleisesti siten, että kuluttajalla ei olisi korkokaton rikkomistilanteissa velvollisuutta maksaa luottokustannuksia lainkaan.

Valmistelutyötä tukemaan asetettiin laajapohjainen seurantaryhmä.
Liitteet:
Aikataulu
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 10.8.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Sofia Aspelund, puh. 02951 50554, lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, puh. 02951 50266, sekä lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen, puh. 02951 50276, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  
Jakelu:
4finance Oy    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Bank Norwegian AS    
DFC Nordic Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroloan Consumer Finance Oyj    
Ferratum Finland Oy    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
IPF Digital Finland Oy    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopisto / Professori Erkki Kontkanen    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies    
korkein oikeus    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry    
kuluttajariitalautakunta    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lainaamo Oy    
Lindorff Oy / Lindorff Invest Oy    
Luottomiehet – Kreditmännen ry    
Monobank ASA    
Oikeusrekisterikeskus    
OP Ryhmä    
OPR-Vakuus Oy    
Oulun käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto    
Santander Consumer Finance Oy    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tact Finance Oyj    
Takuusäätiö    
Turun hovioikeus    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnanvoudinvirasto    
valtiovarainministeriö    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Velkaneuvonta ry    
Vertaislainayhdistys ry    
Asiasanat

kuluttajansuoja, pikaluotto

summaariset asiat

kuluttajaluotto