Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sote-tiedon toisiokäytön aineistokuvaukset: Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi rekisterinpitäjän ja Tietolupaviranomaisen velvollisuudesta laatia aineistokuvaus

Sote-tiedon toisiokäytön aineistokuvaukset: Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi rekisterinpitäjän ja Tietolupaviranomaisen velvollisuudesta laatia aineistokuvaus

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23713/2020

Vastausaika on päättynyt: 6.12.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa asetusluonnoksesta koskien rekisterinpitäjän ja Tietolupaviranomaisen velvollisuudesta laatia aineistokuvaukset. Huomaa myös samanaikaisesti lausuttavana oleva tietolupaviranomaisen Findatan lausuntopyyntö koskien toisioaineistojen aineistokuvausten määräystä.

 
 

Tausta

 

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019, jäljempänä toisiolaki) tuli voimaan 1.5.2019. Toisiolain 12 §:n 3 momentin mukaan asetuksella säädetään siitä, mistä lähtien viranomaisten ja organisaatioiden on laadittava aineistokuvaukset rekistereidensä tietosisällöistä siten, että niiden perusteella on mahdollista arvioida rekisteritietojen soveltuvuutta tilastointiin, tieteelliseen tutkimukseen, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, opetukseen, tietojohtamiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaukseen ja -valvontaan sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävään.

Aineistokuvaukset on laadittava Tietolupaviranomaisen määräysten mukaisina. Asetuksella säädetään myös siitä, milloin Tietolupaviranomaisen on laadittava aineistokuvaukset valmisaineistoistaan.

Toisiolain 6 §:ssä on määritelty ne viranomaiset ja organisaatiot, joilla on vastuu rekisterinpitäjänä laatia aineistokuvaukset tietovarantojensa tietosisällöistä.

 

Tavoitteet

Asetuksen tavoitteena on määritellä se ajankohta, mistä lähtien aineistokuvaukset on laadittava. Siten asetus osaltaan huolehtisi siitä, että aineistokuvaukset tulevat laadittua. Aineistokuvaukset ovat edellytyksenä muun muassa sille, että tietoja voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaus-, valvonta-, tutkimus- ja tilastotarkoituksessa.
 

 

Liitteet:
Aikataulu

  Lausunnot pyydetään jättämään 6.12.2020 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausuntoja voi lähettää myös osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. Saatteeseen pyydetään laittamaan diaarinumero VN/23713/2020 ja säädösvalmisteluhankkeen tunniste STM 160:00/2020. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivustolla ja hankerekisterissä. Lausuntopyyntö on nähtävissä myös sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla osoitteessa http://stm.fi/lausuntopyynnot 

Valmistelijat

Marja Penttilä

Erityisasiantuntija

puh +358 295163682

marja.penttila@stm.fi

Asetus on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Tietolupaviranomaisen kanssa.

 

 

Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Auria biopankki    
CSC    
DVV    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote JA Etelä-Karjalan keskussairaala    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Seinäjoen keskussairaala    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote ja Mikkelin keskussairaala ja Moision sairaala    
Etelä-Suomen AVI    
ETK    
Fimea    
FINBB    
FinnGen-hanke    
Healthtech Finland    
Helsingin biopankki    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto (arkisto ja kirjaamo)    
Hematologinen Biopankki (FHRB Biopankki)    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri ja Savonlinnan keskussairaala    
Itä-Suomen Biopankki    
Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)    
Jyväskylän yliopisto    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Kainuun keskussairaala    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kela    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite ja Keski-Pohjanmaan keskussairaala    
Keski-Suomen Biopankki    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen keskussairaala    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsote    
Lapin sairaanhoitopiiri ja Lapin keskussairaala    
Lapin yliopisto (Rovaniemi)    
LUT-yliopisto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Länsi-Pohjan keskussairaala ja Keroputaan sairaala    
Lääketeollisuus ry    
OKM    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopistollinen sairaala, TAYS Keskussairaala    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote ja Pohjois-Karjalan keskussairaala    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun yliopistollinen sairaala OYS ja Oulaskankaan sairaala    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion yliopistollinen sairaala KYS    
Pohjois-Suomen Biopankki Borealis    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ja Päijät-Hämeen keskussairaala    
Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Satakunnan keskussairaala    
Sitra    
STM    
Suomen Terveystalon Biopankki    
Syöpärekisteri    
Tampereen Biopankki    
Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö=    
THL    
THL Biopankki    
Tilastokeskus    
Traficom    
TSV    
TTL    
Turun yliopisto    
Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vaasan keskussairaala ja Psykiatrian yksikkö ja Kristiinan kaupungin yksikkö    
Vaasan yliopisto    
Valvira    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Veripalvelun Biopankki    
VM    
Åbo akademi    
Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS