Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien velkaantumista

Selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien velkaantumista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM119:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 29.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Valtiovarainministeriö asetti 31 päivänä elokuuta 2018 työryhmän selvittämään toimenpiteitä, joiden avulla voitaisiin nykyistä tehokkaammin rajoittaa yksityishenkilöiden ja kotitalouksien velkaantumisen kasvua (VM119:00/2018).

 

Työryhmän tehtävänä oli laatia selvitys keinoista, joilla yksityishenkilöiden ja kotitalouksien liiallista velkaantumiskehitystä ja siitä mahdollisesti syntyviä negatiivisia vaikutuksia voitaisiin estää ja vähentää. Lisäksi selvityksen tavoitteena oli arvioida kansainvälisten kokemusten perusteella vaihtoehtoja tehokkaiden välineiden soveltamisalasta ja sisällöstä. Selvityksen tuli sisältää myös tarpeelliset lainsäädäntöehdotukset, joilla edellä mainitut tavoitteet voitaisiin työryhmän käsityksen mukaan saavuttaa. Työryhmän mandaatin mukaisesti mietintöä ei ole laadittu hallituksen esityksen muotoon, vaikka se sisältää työryhmän luonnoksia lakiehdotuksiksi.

Linkit

https://vm.fi/julkaisu?pubid=32601 - Työryhmän mietintö

Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 29.11.2019.

Vastausohjeet vastaanottajille

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne yllä mainitun työryhmän mietinnöstä sekä mietintöön liittyvistä lakiehdotusten luonnoksista. Myös muut kuin alla jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

 

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun

lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi pyydetään, että lausunto

jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausunnon antaakseen

vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

 

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet >

Käyttöohjeet.

 

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja työryhmän mietinnöstä antavat:
osastopäällikkö, ylijohtaja Leena Mörttinen (etunimi.sukunimi@vm.fi) 02955 30021

 

Jakelu:
4finance Oy    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Bank Norwegian AS    
DFC Nordic Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroloan Consumer Finance Oyj    
Ferratum Finland Oy    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
IPF Digital Finland Oy    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen yliopisto / Professori Erkki Kontkanen    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistöliitto    
Kiinteistönvälitysalan keskusliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto / kuluttaja-asiamies    
Korkein hallinto-oikeus    
korkein oikeus    
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
kuluttajariitalautakunta    
Kuntarahoitus Oyj    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lainaamo Oy    
Lindorff Invest Oy    
Luottomiehet – Kreditmännen ry    
Monobank ASA    
oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
OP Ryhmä    
OPR-Vakuus Oy    
Oulun käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto    
Rakennusteollisuus RT ry    
Santander Consumer Finance Oy    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tact Finance Oy    
Takuusäätiö    
Turun hovioikeus    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Velkaneuvonta ry    
Vertaislainayhdistys ry