Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Maaoikeusasioiden käsittelyn järjestäminen käräjäoikeuksissa

Organisering av behandlingen av jordrättsmål vid tingsrätterna

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3633/2018

Vastausaika on päättynyt: 31.10.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Justitieministeriet ber om utlåtanden om bifogade bedömningspromemoria som gäller behandlingen av jordrättsmål vid tingsrätterna. I promemorian har man bedömt hur väl det nuvarande jordrättssystemet fungerar och vilka utvecklingsbehov det finns i systemet.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in ert utlåtande senast onsdagen den 31 oktober 2018.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtande lämnas in genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten ges också per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av enhetschef Anne Hallavainio, tfn 029 51 50428 och projektchef Jyrki Määttä, tfn 029 56 49743.
Sändlista:
Espoon käräjäoikeus    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hyvinkään käräjäoikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Kemi-Tornion käräjäoikeus    
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Korkein oikeus    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maanmittauslaitos    
Oulun käräjäoikeus    
Palkansaajajärjestö Pardia    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Satakunnan käräjäoikeus    
Suomen haastemiehet JHL ry    
Suomen poliisijärjestöjen liitto ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Tuusulan käräjäoikeus    
Vantaan käräjäoikeus    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus    
Ålands tingsrätt/Ahvenanmaan käräjäoikeus