Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos Väyläviraston rautateiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmaksi 2023-2028

Luonnos Väyläviraston rautateiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmaksi 2023-2028

Lausuntopyynnön diaarinumero: VÄYLÄ/3087/06.00.03/2023

Vastausaika on päättynyt: 16.6.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Väylävirasto laatii meluntorjunnan toimintasuunnitelman vilkkaimmin liikennöidylle rautatieverkolle joka viides vuosi. Toimintasuunnitelmassa on määritetty toimenpiteet, joilla Väylävirasto pyrkii vähentämään melulle altistumista rautateiden varsilla seuraavien viiden vuoden aikana. Lisäksi suunnitelmassa käsitellään meluntorjunnan periaatteita, rahoitusta ja muita näkymiä, jotka kattavat pitemmän aikavälin.


 
Tausta
Toimintasuunnitelma on laadittu täyttämään EU:n ympäristömeludirektiivin asettamat vaatimukset meluntorjunnan toimintasuunnitelmalle. Tämä toimintasuunnitelma on neljäs direktiivin mukainen toimintasuunnitelma.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa laadittaessa suunnitelmaluonnoksesta on pyydettävä lausunto vaikutusalueen kunnilta ja valtion valvontaviranomaisilta, Liikenne- ja viestintävirastolta, lentoaseman pitäjältä sekä valtioneuvoston asetuksella säädettäviltä muilta tahoilta. Kaikille muille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus tutustua suunnitelmaluonnokseen sekä esittää siitä mielipiteensä.
 
Tavoitteet
Meluntorjunnan toimintasuunnitelmalla pyritään torjumaan melua ja sen vaikutuksia sekä ehkäisemään melun lisääntymistä hiljaisilla alueilla.


 
Liitteet:

Rautateiden_MTTS_2023_lausuntoluonnos_.docx - Luonnos rautateiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmaksi 2023–2028

Rautateiden_MTTS_2023_lausuntoluonnos_SV.docx - Utkast till handlingsplan för bullerbekämpning vid järnvägar 2023–2028

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan Väylävirastolle Lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 16.6.2023.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoja ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)gov.fi.
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.


 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa ylitarkastaja Taiju Virtanen sähköposti etunimi.sukunimi@vayla.fi


 
Jakelu:
Akaan kaupunki    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Finavia    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Helsingin kaupunki    
Hollolan kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Janakkalan kunta    
Järvenpään kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Keravan kaupunki    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Lahden kaupunki    
Lempäälän kunta    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Riihimäen kaupunki    
Tuusulan kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valkeakosken kaupunki    
Vantaan kaupunki    
Asiasanat

Handlingsplan för bullerbekämpning, Trafikledsverket , EU-bullerutredning

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma, Väylävirasto, EU-meluselvitys