Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenne ja varusteet

Lausuntopyyntö: kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenne ja varusteet

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/46396/03.04.03.00/2020

Vastausaika on päättynyt: 19.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakennetta ja varusteita kokevasta määräysluonnoksesta.

 
Liitteet:
Aikataulu
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää antamaan lausunnot viimeistään keskiviikkona 19.8.2020.


 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia.

Mikäli lausunnonantaja katsoo, että annettava lausunto sisältää julkisuuslain 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM.
Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron TRAFICOM/46396/03.04.03.00/2020.

 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:

Asiantuntija Jukka Juhola, (lomalla 1.6.-31.8.2020),
e-posti jukka.juhola(at)traficom.fi; puh. 0295345527

Lakimies Emma Thomasén (lomalla 6.7.-2.8.2020),
e-posti emma.thomasen(at)traficom.fi; puh. 0295345241