Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Uusi lausuntontopyyntö yli 40-vuotiaiden ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksesta vapauttamista koskevasta asetusluonnoksesta

Uusi lausuntontopyyntö yli 40-vuotiaiden ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksesta vapauttamista koskevasta asetusluonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1051/03/2017

Vastausaika on päättynyt: 23.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi tammikuussa lausuntoja valtioneuvoston asetuksen luonnoksesta, jossa esitettiin vapautettavaksi määräaikaiskatsastusvelvollisuudesta yksityiskäytössä olevat yli 40 vuotta vanhat ajoneuvot ja O2-luokan perävaunut.
 
Lausuntopalautteen perusteella asetusluonnoksesta on poistettu O2-luokan (massaltaan 0,75 – 3,5 tonnia) perävaunujen määräaikaiskatsastusvelvollisuudesta vapauttaminen. Kyseisen luokan perävaunujen katsastusvapaus ei saanut kannatusta lausuntokierroksella. Lisäksi asetusluonnoksessa on esitetty jätettäväksi määräaikaiskatsastusvelvollisiksi luvanvaraisessa käytössä olevien yli 40-vuotiaiden ajoneuvojen lisäksi yli 40-vuotiaat muut kuin museoajoneuvoksi luokitellut raskaat ajoneuvot eli M3-luokan linja-autot, N3-luokan kuorma-autot sekä O3- ja O4-luokan perävaunut. Luvanvaraisessa käytössä oleville museoajoneuvoille esitetään määräaikaiskatsastuksen aikaväliksi yhtä vuotta muiden luvanvaraisessa käytössä olevien ajoneuvojen tapaan. Asetuksen ehdotetaan tulemaan voimaan 20.5.2020. 
 
Edellä kuvattujen muutosehdotusten johdosta liikenne- ja viestintäministeriö pyytää asetusluonnoksesta uudelleen lausuntoja.
Liitteet:

Fi VNA ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi

Sv VNA ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta.pdf - Utkast till statsrådets förordning

Muistio.pdf - Perustelumuistio

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa lausuntopalvelu.fi viimeistään 23.8.2019. Lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo(at)lvm.fi) tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintäministeriö, PL 31, 00023 Valtioneuvosto.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Aino Still, p. 0295 34 2041, aino.still(at)lvm.fi (lomalla 15.7-9.8.2019) tai yksikönpäällikkö Sini Wirén, p. 0295342532, sini.wiren(at)lvm.fi (lomalla 22.7-11.8.2019).
Jakelu:
A-katsastus    
Ala-Maakala Ilkka    
Autoalan ja korjaamoiden liitto ry    
Autoalan Keskusliitto ry    
Autoalan Tiedotuskeskus    
Autoliitto ry    
Autotuojat ry    
Autotuojat ry    
Brummer Hans    
Esko Raisvuo    
Finnish Hot Rod Association FHRA ry    
Hakamäki Topias    
Hartikainen Teemu    
Harvima Rauno    
Hatunen Matti    
Helppo Katsastus    
Herttoniemen Autokatsastus Oy (Hakus)    
Häkkinen Ari    
K1-Katsastajat    
K1-Katsastajat    
Karhu Juha    
Karlsson Karl-Manfred    
Kolarikorjaamoiden liitto    
Kolu Jussi    
Koneyrittäjien liitto ry    
Kuluttajaliitto    
Laakso Harri    
Laakso Simo    
Lakaniemi Jarno    
Lapin Caravanhuolto Oy    
Laurila Lasse    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikenneturva    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen Tutkimuskeskus Verne    
Liiknneturva    
Linja-autoliitto    
Linja-autoliitto    
Liukka Pasi    
Matkailuajoneuvotuojat ry    
Mirtti Jorma    
M-Katsastus Oy    
Mobilia säätiö    
Modified Motorcycle Association of Finland (MMAF)    
Mononen Sami    
MTK    
MTK    
MTK    
Palokallio Jarmo    
Peräahon Kone Ky, Peräahon Kone, auto-ja koneliike    
Pitkä Martti    
Poliisihallitus    
Pyyhtiä Matti    
Ruikkala Jyrki    
Ruokonen Jonne    
Saarinen Mika    
Salo Rami    
Sisäministeriö    
SKAL ry    
SKAL ry    
SKAL ry    
SKAL ry    
Skyttä Heikki    
Sorvisto Harri    
Suomen Matkamersut ry    
Suomen motoristit ry (SMOTO)    
Suomen motoristit ry (SMOTO)    
Suomen motoristit ry (SMOTO)    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Trailertuonti Oy    
Särkkä Antti    
Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt Ry    
Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys    
Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys    
Teohydrauli Oy    
Tuomi Tarmo    
Tuominen Petri    
Tupala Karl    
Turunen Teemu    
Vansport Oy    
Vartiainen Eero    
Vaunushop.fi / Tikini Oy    
Viitanen Jaakko    
Viljanen Timo    
Willi's Motors    
VTT    
Vuokko Keijo    
Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry    
Yksityisten Toimipaikkojen Liitto ry    
Yksityisten Toimipaikkojen Liitto ry    
Zitting Niko    
Äijö Marko    
Öljy- ja biopolttoaineala ry