Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24935/2021

Vastausaika on päättynyt: 5.11.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne seuraavista asetusluonnoksista:
  • Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamiseksi.
Asetuksessa ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta määräaikaisesti ajalla 1.1.2022–31.12.2024 siten, että asetuksen 19 §:ää muutetaan niin, että työnantajalle maksettavassa koulutuskorvauksessa otetaan korottavana tekijänä huomioon, jos oppisopimuskoulutuksessa oleva on alle 20-vuotias ja vailla toisen asteen tutkintoa.
  • Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi.
Asetusluonnoksessa ehdotetaan muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta siten, että siihen lisättäisiin uusi 22 a §, jossa säädettäisiin tutkintovientitoimikunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja päätöksenteosta.
Linkit

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM062:00/2021 - Asetusluonnokset ja asetusmuistiot ovat luettavissa myös Hankeikkunassa

Liitteet:
Aikataulu
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne asetusluonnoksista. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 5.11.2021. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon keskeinen sisältö pyydetään tiivistämään tarvittaessa lausunnon päätteeksi lyhyesti (enintään yksi sivu) otsikon ”Lausunnon keskeinen sisältö” alle.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät www-sivulta osoitteesta lausuntopalvelu.fi > Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Mikäli ette halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo@minedu.fi).

Lausunnossa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN24935/2021. Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/24935/2021. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Hankeikkunassa ja lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
Hallitusneuvos Sami Aalto puh. 029 533 0082
Hallitussihteeri Cecilia Magnusson puh. 029 533 0358
Jakelu:
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatillisen koulutuksen talouspäälliköt ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Keskuskauppakamari    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kisakallion Urheiluopisto    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
KT Kuntatyönantajat    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Konservatorioliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija Allianssi OSKU ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö    
Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry