Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston periaatepäätös mediapoliittisesta ohjelmasta

Valtioneuvoston periaatepäätös mediapoliittisesta ohjelmasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1570/13/2017

Vastausaika on päättynyt: 27.6.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi mediapoliittisesta ohjelmasta.


Hallituksen puolivälitarkastelussa 28.4.2017 päätettiin aloittaa mediapoliittisen ohjelman valmistelu. Ohjelma on osa digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön kärkihanketta. Kärkihankkeen tavoitteena on suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille.

Tausta
Periaatepäätös on valmisteltu virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä.

Valmistelun aikana järjestettiin kaksi kuulemistilaisuutta sekä verkkokysely.  Lisäksi valmistelun aikana on käyty keskustelua muiden viranomaisten sekä media-alan sidosryhmien kanssa. Valmistelun aikana toteutettiin myös selvitys mediapolitiikan nykytilasta.

Lisää tietoa mediapoliittisesta ohjelmasta löytyy Hankeikkunasta: http://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM052:00/2017
Tavoitteet
Periaatepäätöksen tavoitteilla ja toimenpiteillä pyritään varmistamaan suomalaisen median monimuotoisuus, suomalaisen journalismin tuottamisedellytykset sekä parantamaan kansalaisten mahdollisuutta saada luotettavaa tietoa.

Sananvapauteen kuuluu oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.  Mediapalveluilla sekä erityisesti journalistisin periaattein tuotetuilla mediasisällöillä on tärkeä rooli demokratian ja koko yhteiskunnan toiminnan kannalta. Kansalaisten oikeus monipuoliseen luotettavaan tietoon tulee varmistaa.

Periaatepäätöksen ja siinä esitettyjen toimenpiteiden aikajänne on vuoteen 2023 saakka. Periaatepäätöksen aikajänne on hallituskautta pidempi, mutta linjaukset tukevat myös nykyisen hallitusohjelman toteuttamista.
Linkit

http://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM052:00/2017 - Mediapoliittinen ohjelma valtioneuvoston hankeikkunassa

Liitteet:

Jakelulista_mediapoliittinen_ohjelma.pdf - Lausuntopyynnön jakelulista

VN_PP_mediapoliittinen_ohjelma_lausunnoille.pdf - Luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi mediapoliiittisesta ohjelmasta

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 27.6.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Yksikön johtaja Maija Ahokas
Neuvotteleva virkamies Emil Asp

etunimi.sukunimi@lvm.fi
Jakelu:
Aikakausilehtien liitto    
A-lehdet    
Aller    
Alma media    
Alueviesti    
Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys ry    
Brilliance Communications Oy    
Digita    
Discovery    
DNA    
DNA    
Electronic Frontier Finland ry    
Elisa    
Elisa    
Esa-konserni    
Eurosport    
Ficom    
Finnpanel    
FOX International Chanels Oy    
Haaga-Helia    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Hämeen sanomat    
IAB Finland    
Ilkka-Yhtymä    
Journalistiliitto    
Julkisen Sanan neuvosto    
Jyväskylän yliopisto    
Kaleva    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Keskisuomalainen    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kopiosto ry    
KSF Media    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajat-Konsumenterna ry    
Kuntaliitto    
Kuuloliitto    
Kuurojenliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
LYHTY    
Länsi-Savo    
Länsi-Savo    
Maaseudun tulevaisuus    
Mainostajien Liitto    
Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry    
Mediahub HKI    
Mediakunta    
Medialiitto    
Mediapooli    
Mediatakojat    
Metropolia amk    
MTV Oy    
MTV Oy    
Mustread    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Otavamedia    
Posti    
Procom    
Radio- ja televisiotoimittajien liitto    
Radiomedia    
Rapport    
Sanoma    
Sanoma    
Sanomalehtien liitto    
SBS Discovery Television Oy    
Sisäministeriö    
Sitra    
STT    
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry    
Suomen Audiovisuaalisen Alan Tuottajat    
Suomen Internet-yhdistys    
Tampereen yliopisto    
Tekes    
Teknologiateollisuus    
Telia    
Telia    
Teosto    
TIEKE Tietoyhteiskunna kehtitämiskeskus ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tilastokeskus (mediaryhmä)    
Troot network    
Turun Sanomat    
Turun yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Viesti ry    
Viestilehdet    
Viestintävirasto    
Yle    
Asiasanat

digitalisaatio

Toimiluvanvarainen radiotoiminta

media

sanomalehdistö

televisio

mediakasvatus

disinformaatio