Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22816/2022

Vastausaika on päättynyt: 3.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden varautumisesta häiriötilainteisiin ja poikkeusoloihin
Tausta
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 50 §:n mukaan hyvinvointi-alueen on varauduttava ennakkoon tehtävillä valmiussuunnitelmilla sekä muilla toimenpiteillä yhteistyössä alueensa kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueensa hyvinvointialuei-den kanssa häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Hyvinvointialueen on varautumisessaan varmistettava palvelujen jatkuvuuden turvaaminen myös silloin, kun palveluja toteutetaan hankkimalla niitä yksityisiltä palveluntuottajilta.

Mitä pykälässä säädetään hyvinvointialueesta, sovelletaan myös HUS-yhtymään siltä osin kuin se järjestää terveydenhuoltoa. Lisäksi HUS-yhtymä koordinoi Uudenmaan alueella HUS-yhtymän ja hyvinvointialueiden varautumista toimien yhteistyössä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja kuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueensa muiden hyvinvointialueiden kanssa.

Lain 50 §:n 4 momentin mukaisesti valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin häiriötilan-teisiin varautumisesta.
Liitteet:
Aikataulu
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja 3.10.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan 3.10.2022 klo 16:15 mennessä ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -järjestelmään. Lausunnossa tulee mainita diaarinumero VN/22816/2022.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi lähettää myös sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamon kautta (kirjaamo.stm@gov.fi, viite VN/22816/2022).
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palve-lun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja tarvittaessa antavat:

erityisasiantuntija Krista Lyyra (puh 0295 163587 tai etunimi.sukunimi@gov.fi)
erityisasiantuntija Lasse Ilkka (puh 0295 163714 tai etunimi.sukunimi@gov.fi)
hallitusneuvos Erkki Papunen (puh 0295 163298 tai etunimi.sukunimi@gov.fi)
lakimies Minnamari Pigg (puh 0295 163477 tai etunimi.sukunimi@gov.fi) 
Jakelu:
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaa    
Etelä-Savo    
Helsinki    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Uusimaa    
Kainuu    
Kanta-Häme    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakso    
KYS    
Lappi    
Länsi-Uusimaa    
Oikeusministeriö    
Oulun kaupunki    
OYS    
Pirkanmaa    
Pohjanmaa    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Savo    
Päijät-Häme    
Satakunta    
Sisäministeriö    
Soste ry    
Suomen yrittäjät    
Tampereen kaupunki    
TAYS    
Turun kaupunki    
TYKS    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa-Kerava    
Vantaan kaupunki