Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö; hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamisesta; lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen

Lausuntopyyntö; hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamisesta; lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM/2103/2019, STM049:OO/2019

Vastausaika on päättynyt: 21.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta terveydenhuoltolain muuttamiseksi.
Tausta

Ehdotetulla lainmuutoksella säädettäisiin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille velvollisuus järjestää lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen tuomioistuinten pyynnöstä yhdessä muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri perustaisi asiantuntijaryhmän, jonka toimintaan muut yliopistolliset sairaanhoitopiirit osallistuisivat nimeämällä asiantuntijalääkäreitä. Valtio korvaisi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille toiminnasta aiheutuneet kustannukset.

Tavoitteet

Ehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa tuomioistuimille puolueettomien asiantuntijalausuntojen saaminen ja siten parantaa oikeusvarmuutta.

Liitteet:
Aikataulu
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi viimeistään 21.8.2019 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi sivuston kautta (www.lausuntopalvelu.fi ). Lausunnon voi myös lähettää osoitteella kirjaamo@stm.fi .

Valmistelijat
Hallitusneuvos Anne Ilkka, puh 0295 166684 , sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Aivovammaliitto    
Akava    
EK    
Eksote    
Epshp    
Essote    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Hus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kainuu    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Khshp    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Ksshp    
Kuh    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Kymsote    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin käräjäoikeus    
Liikennevakuutuskeskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lpshp    
Lshp    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Lääkäriliitto    
Oikeusministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Phsotey    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Potilasliitto    
Potilasvakuutuskeskus    
Ppshp    
Pshp    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Rovaniemen hovioikeus    
SAK    
Satakunnan käräjäoikeus    
Satshp    
Siunsote    
Soite    
Sosteri    
STTK    
Tapaturmavakuutuskeskus    
Tuomariliitto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Tyks    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutuslääkärien yhdistys    
Vakuutusoikeus    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Vshp