Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö erikoishammasteknikon ammatinharjoittamisen ja toimenkuvan laajentamisen edellytyksiä valmistelevan työryhmän raportista

Lausuntopyyntö erikoishammasteknikon ammatinharjoittamisen ja toimenkuvan laajentamisen edellytyksiä valmistelevan työryhmän raportista

Lausuntopyynnön diaarinumero: STM/2771/2018

Vastausaika on päättynyt: 4.12.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää liitteenä olevasta luonnoksesta lausuntoanne erikoishammasteknikon ammatinharjoittamisen ja toimenkuvan laajentamisen edellytysten valmistelemiseksi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.


 
Tausta

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman 29.5.2015 mukaisesti kuntien kustannuksia vähennetään mm. tarkistamalla työnjakoa eri ammattiryhmien välillä siten, että tehdään tehtäväsiirtoja potilas- ja asiakasturvallisuutta vaarantamatta korkeammin koulutetuilta henkilöiltä vähemmän koulutetuille. Henkilöstön työnjako perustuu osaamiseen, jota hyödynnetään aiempaa paremmin palvelutoiminnassa. Muutoksella on tarkoitus saada oikea osaaminen oikeaan paikkaan, vähentää päällekkäisyyksiä ja tuottaa parempaa palvelua sekä lisätä henkilöstön työhyvinvointia.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 15.6.2018 työryhmän arvioimaan erikoishammasteknikoiden tehtävien ja työnjaon uudistamista ja asiantuntemuksen hyödyntämistä suun terveydenhuollon palveluissa osana suun terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtäväkokonaisuuksia sekä tuottamaan keskeisiä linjauksia säädösvalmistelua varten erikoishammasteknikon ammatinharjoittamista koskien.

Tavoitteet
Tavoitteena on arvioida erikoishammasteknikon tehtävänkuvan laajentamisen edellytyksiä ja tehdä tätä koskevia linjauksia säädösvalmistelun pohjaksi. Hampaallisena ikääntyvä väestö, jolla tälläkin hetkellä on runsaasti tyydyttämätöntä hoidontarvetta, tulee tarvitsemaan runsaasti hammaslääkäripalveluja. Muistisairauksien yleistyminen ja uusi tieto suun infektioiden yhteydestä moniin eri sairauksiin, lisäävät tarvetta panostaa suun terveydenhuollon palveluihin.Tarkoituksenmukaista suun terveydenhuollon eri ammattiryhmien välistä työnjakoa on syytä viedä eteenpäin väestön riittävien palvelujen turvaamiseksi ja kustannusten kasvun hillitsemiseksi.    
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla 4.12.2018 klo 16.00 mennessä.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään arvioimaan työryhmän esittämän toimintamallin soveltuvuutta käytäntöön, vaikutuksia hoidon yhdenvertaiseen saatavuuteen ja potilasturvallisuuteen sekä kustannusvaikutuksia.  

Erikoishammasteknikon ammatinharjoittamisen ja toimenkuvan laajentaminen, raportti on luettavissa:
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM068:00/2018 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Merja Auero (merja-liisa.auero(at)stm.fi) ja johtaja Tuija Kumpulainen (tuija.kumpulainen(at)stm.fi).
 
Jakelu:
Auero Merja-Liisa    
Carea - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Erikoishammasteknikkoliitto    
Erikoishammasteknikkoliitto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hammaslääkäriliitto    
Hammaslääkäriseura Apollonia ry    
Helsingin kaupunki    
HUS keskuskirjaamo    
Itä-Savon sairaanhoitopiiri    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kainuun sote    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kouvolan kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuopion yliopistollinen keskussairaala    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Länsi-Suomen aluehallintovirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä    
Rovaniemin kaupunki    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Siun sote    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Suomen hammasteknikkoseura ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomensuuhygienistiliitto ry    
Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry    
Tamperen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun yliopistollinen keskussairaala    
Turun.gin kaupunki    
Vaasan kaupunki    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Vantaan kaupunki