Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräysluonnos Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, kevyiden sähköajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä kevyiden automaattisten tavarankuljettimien rakenne ja varusteet

Määräysluonnos Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, kevyiden sähköajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä kevyiden automaattisten tavarankuljettimien rakenne ja varusteet

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/562980/03.04.03.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 6.6.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, kevyiden sähköajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä kevyiden automaattisten tavarankuljettimien rakenne ja varusteet.
 
Tausta
Määräyshanke liittyy ajoneuvolain (82/2021) 1.4.2023 voimaan tulevaan muutokseen, jonka yhtenä tavoitteena on tieliikenteen automaation edistäminen. Osana tätä tavoitetta ajoneuvolakiin lisätään kuljetusroboteille oma ajoneuvoluokka; Kevyt automaattinen tavarankuljetin. 

Määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaa ajoneuvolaissa annetun valtuuden mukaisesti tälle ajoneuvoluokalle tarkempia teknisiä vaatimuksia koskien niiden massoja, mittoja, heijastimia, valaisimia, jarruja ja äänimerkinantolaitteita. 

 
Tavoitteet
Määräyshankkeen tavoitteena on antaa ajoneuvolain valtuuden rajaamat tarkemmat tekniset vaatimukset kevyille automaattisille tavarankuljettimille.

Muuhun sisältöön ole tehty vaatimuksia muuttavia muutoksia. Määräyksessä on kuitenkin tehty saadun palautteen perusteella muutamia kielellisiä ja vaatimuksia selkeyttäviä muutoksia aikaisempaan määräystekstiin. 
 
Liitteet:

Ulkoinen lausuntokierros Tavarankuljetinmääräys .pdf - Määräysluonnos: Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, kevyiden sähköajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä kevyiden automaattisten tavarankuljettimien rakenne ja varusteet.

Ulkoinen lausuntokierros Tavarankuljetinmääräys perustelumuistio.pdf - Perustelumuistioluonnos: Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, kevyiden sähköajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä kevyiden automaattisten tavarankuljettimien rakenne ja varusteet.

Utkast till föreskrivt - Lättä automatiserade fordon för godstransport .pdf - Utkast till föreskrift: Konstruktion och utrustning av två- och trehjuliga fordon, fyrhjulingar, lätta elfordon, släpvagnar avsedda för sådana fordon samt lätta automatiserade fordon för godstransport

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 6.6.2023.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antajia pyydetään jaottelemaan mahdolliset kommenttinsa määräysluonnoksen kohtien mukaisesti.
Lausunnon antajat voivat antaa määräysluonnoksesta myös yleisiä kommentteja.

Lausunto pyydetään antamaan osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi myös toimittaa Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon kirjaamo(at)traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom PL 320 00059 TRAFICOM.
Jos lausunto toimitetaan kirjaamoon, lausuntoon pyydetään liittämään asian diaarinumero TRAFICOM/562980/03.04.03.00/2022
.
 
Valmistelijat
Asiantuntija Jukka Juhola, jukka.juhola(at)traficom.fi, puh. 0295345527

Johtava asiantuntija Reijo Jälkö, reijo.jalko(at)traficom.fi, puh. 0295345306
Asiasanat

tieliikenne

moottoripyörä

logistiikka

tieliikenteen automaatio, vesiliikenteen automaatio, raideliikenteen automaatio, miehittämätön ilmailu, tekoäly

polkupyörä

Kevyt automaattinen tavarankuljetin

Jakelurobotti