Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kiviaineshuollon kehittäminen, ympäristöministeriön raportti 13/2018

Kiviaineshuollon kehittäminen, ympäristöministeriön raportti 13/2018

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM27/481/2016

Vastausaika on päättynyt: 31.5.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Kiviaineshuollolla turvataan rakentamisessa tarvittavan kiviaineksen saatavuus ja järjestetään rakentamisessa muodostuvan ylijäämämaan sijoittaminen. Kiviainesten kestävä käyttö edellyttää, että rakentamisessa muodostuvat kiviainekset hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ilman pitkiä kuljetuksia.

Kiviaineshuollon kehittämisen tavoitteena on edistää resurssitehokkaan kiviaineshuollon toimintamallien käyttöön ottamista. Raportissa kuvataan kiviaineshuollon nykytilanne, keskeiset ongelmat ja alustava kestävän kiviaineshuollon toimintamalli, jota voidaan soveltaa eri laajuisiin rakennushankkeisiin. Lisäksi raportissa tarkastellaan kiviainesten viennin edistämisen mahdollisuuksia.

Massahallinnan suunnittelun avuksi julkisiin tietojärjestelmiin tarvitaan nykyistä parempia tietoja suunnitteilla olevien hankkeiden kaivumaiden muodostumisesta ja tarpeista. Hyvin toimivan massakoordinaation avulla on mahdollista vähentää kiviainesten kuljetusten määrää ja lyhentää kuljetusmatkojen pituutta. Kuljetusmatkojen minimoiminen edellyttää kuitenkin lähellä työmaita sijaitsevia rakentamisen tukialueita eli välivarasto- ja käsittelyalueita. Lisäksi jätelain ja jäteverolain soveltamiskäytäntöjä tulee kehittää niin, että ne edistävät nykyistä paremmin materiaalien hyötykäyttöä.

Raportti on tarkoitettu kaikille, jotka osallistuvat kiviaineshuollon lupamenettelyiden ja lainsäädännön kehittämiseen, kiviaineshuollon toimijoille, kuntien lupaviranomaisille ja kaavoittajille sekä kiviainestuotteiden vientimahdollisuuksista kiinnostuneille.
Linkit

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160707 - Kiviaineshuollon kehittäminen, YM:n raportteja 13/2018, linkki julkaisuun (Valtioneuvoston julkaisuarkisto)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 31.5.2018 vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat ympäristöneuvos Pekka Normo, puh. 02952 50204 tai lainsäädäntöneuvos Jaana Junnila, puh. 02952 50107. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa  etunimi.sukunimi@ym.fi.
Jakelu:
Business Finland    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Helsingin kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Infra ry    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikennevirasto    
Mikkelin kaupunki    
Motiva Oy    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Rakennusteollisuus RT ry    
Ramboll    
Rovaniemen kaupunki    
Salon kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Seinäjoen kaupunki    
Suomen geoteknillinen yhdistys ry    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Tampereen kaupunki    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan kaupunki    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
YGOFORUM    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Asiasanat

jätesuunnittelu, jätehuolto, kiertotalous, jätteen synnyn ehkäisy, kierrätys, hyödyntäminen

luonnonvarat

Kiviaines