Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteet

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteet

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-1770-2022

Vastausaika on päättynyt: 20.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Tausta
Opetushallitus pyytää lausuntoanne kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta.
 
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteet on uudistettu vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia erityisesti huomioimalla tutkinnon perusteissa paremmin oppivelvollisuuden laajeneminen ja kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisten lisäosaamistarve tuen ja tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
 
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon laadittiin kaksi uutta tutkinnon osaa. Koska yhä useampi koulunkäynninohjaajista työskentelee yläkoulussa ja nivelvaiheen koulutuksissa sekä osin myös toisella asteella, laadittiin uusi vaihtoehtoinen pakollinen Koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus tutkinnon osa vaihtoehdoksi aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinnon osalle Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalalle. Näiden muutoksien vuoksi myös tutkintonimike esitetään muutettavaksi koulunkäynninohjaajaksi. Tutkintonimike on nykyisin koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja. Työelämän kannalta on tärkeää, että tutkintonimikkeet ovat selkeitä.

Uusi valinnainen tutkinnon osa Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon aktiivinen edistäminen työelämässä laadittiin syventämään osaamista yhdenvartaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvissä asioissaKasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteessa on jo monimuotoisuuteen liittyvä valinnainen tutkinnon osa Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä. Uusi valinnainen tutkinnon osa keskittyy erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden aktiiviseen vahvistamiseen ja siinä tarkastellaan rasismin ja syrjinnän ilmiöitä ja tavoitellaan polarisaation vähentämistä. 
 
Lisäksi valinnaisuutta ja tutkinnon joustavuutta on lisätty tutkintorakenteeseen niin, että mm. korkeakouluopintoja ja paikallisia tutkinnon osia on mahdollista sisällyttää tutkinnon suorittamiseen. Lisäksi perusteessa muokattiin joitain sanamuotoja vastaamaan siten, että tutkinnon suorittaminen mahdollistuu alan erilaisissa työympäristöissä. 
 
 
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 20.05.2022.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöstä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat).
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.
Valmistelijat
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteiden luonnos on laadittu Opetushallituksessa yhdessä Step-koulutuksen ja muiden kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon järjestäjien kanssa.

Lisätietoja antaa opetusneuvos Sanna Penttinen (sanna.penttinen@oph.fi).
Jakelu:
AEL-Amiedu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry    
Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Kansanopistot    
Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kirkkopalvelut ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Korpisaaren Säätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Ammattiopisto    
Kuntatyönantajat KT    
Laajasalon opiston säätiö sr    
Lahden kansanopiston säätiö sr    
Live-säätiö sr    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Portaanpää ry    
Rovalan Setlementti ry    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Super    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tehy ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
Työpajayhdistys    
Vaasan kaupunki    
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä