Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sukellusalan ammattitutkinnon perusteet

Sukellusalan ammattitutkinnon perusteet

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-11-2019

Vastausaika on päättynyt: 22.3.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne Sukellusalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta.
 
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Ammattisukeltajan ammattitutkinnon perusteet ovat päätetty uudistaa vastaamaan nykypäivän työelämän vaatimuksia. Uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2019. Samanaikaisesti ammattisukeltajan ammattitutkinnon nimi muuttuu sukellusalan ammattitutkinnoksi.
 
Työskentelynsä aikana tutkinnon perusteita laatinut työryhmä on kuullut myös muita sukellusalan asiantuntijoita.Tutkinnon perusteluonnosta viimeisteltiin 1.2. järjestetyssä sukellusalan ammattitutkinnon kehittämisseminaarissa, johon osallistui 25 sukellusalan asiantuntijaa. 
Linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/5782991/reformi/tiedot - Luonnos sukellusalan ammattitutkinnon perusteista ePerusteet -palvelussa

Liitteet:

Sukellusalan ammattitutkinnon perusteet.pdf - Luonnos tutkinnon perusteista pdf-versiona

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 22.3.2018.


 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydämme seuraavista asioista:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset, arviointi ja ammattitaidon osoittamistavat)
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.


 
Valmistelijat
Sukellusalan ammattitutkinnon perusteita on ollut laatimassa työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet:
Jarno Seppänen, opettaja, Luksia
Jorma Onjukka, ammattisukeltaja, Sukelluspalvelu Stella Maria
Pekka Arppe, työpäällikkö, Boskalis Terramare Oy
Jouni Leinikki, toimitusjohtaja/tutkimusukeltaja, Alleco Oy
Tiina Eerola, opettaja, Luksia
Arto Pekkala, Opetushallitus

Lisätietoja antavat yli-insinööri Arto Pekkala (arto.pekkala@oph.fi) ja  Jarno Seppänen (jarno.seppanen@luksia.fi).
Jakelu:
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Infra ry    
Kuntaliitto    
Maarakennus, kivi- ja kaivosalan työelämätoimikunta    
Pelastusopisto    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Rakennusliitto ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Satamaliitto    
Suomen tutkimussukelluksen ohjausyhdistys    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Yrittäjät    
Tuija Koskela    
Asiasanat

Sukellusalan ammattitutkinto

Tutkinnon perusteet