Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö selvityksestä usean kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään

Lausuntopyyntö selvityksestä usean kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8830/2019

Vastausaika on päättynyt: 31.5.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne virkamiesselvityksestä usean kielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään.
 
Oikeusministeriön, valtiovarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, väestörekisterikeskuksen sekä etnisten suhteiden neuvottelukunnan virkamiehistä koostuva asiantuntijaryhmä on selvittänyt vaihtoehtoja väestötietojärjestelmän muuttamiseen, sekä vaikutuksia. Työssä päädyttiin tarkastelemaan kaksi eri vaihtoehtoa. Vaihtoehto A on usean äidinkielen merkitseminen siten, että henkilö aina myös merkitsee asiointikielekseen suomen tai ruotsin kielen. Vaihtoehto B on, että äidinkieli ja asiointikieli merkitään samalla tavalla kuin nykyään, ja lisätään mahdollisuus merkitä väestötietojärjestelmään yksi tai useampi kotikieli.
Tausta
Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2017 sisältää keskeisen huomion siitä, että useamman kielen merkitsemistä väestötietojärjestelmään tulisi selvittää. Myös Euroopan neuvoston ministerikomitea on suositellut Suomelle moni-identiteetin ja useisiin eri kieliyhteisöihin kuulumisen ilmoittamisen helpottamista väestötietojärjestelmässä.

Selvityksessä on arvioitu yksilön hyötyä usean kielen merkitsemisestä järjestelmään. Näitä olisivat muun muassa se, että se antaisi täydellisemmän kuvan henkilön kielellisestä identiteetistä ja erikielisten vanhempien ei tarvitsisi valita lapsen kieltä. Usean kielen merkitseminen voisi myös antaa monipuolisemman kuvan kielivarannosta. Myös vaikutuksia viranomaisten toimintaan on arvioitu. Väestötietojärjestelmään merkittyjä tietoja äidinkielestä käytetään muun muassa kuntien kielisyyden määrittelyyn, palveluiden suunnitteluun, yhteydenottokielen valitsemiseen sekä valtionosuuksien- ja avustusten laskennassa.

Selvityksessä päädyttiin tarkastelemaan kahta eri vaihtoehtoa. Vaihtoehto A on usean äidinkielen merkitseminen siten, että henkilö aina myös merkitsee asiointikielekseen suomen tai ruotsin kielen. Vaihtoehto B on, että äidinkieli ja asiointikieli merkitään samalla tavalla kuin nykyään, ja lisätään mahdollisuus merkitä väestötietojärjestelmään yksi tai useampi kotikieli.
Tavoitteet
Selvityksen tavoitteena on kartoittaa mitä vaikutuksia väestötietojärjestelmän kieltä koskevan merkinnän muuttamisesta aiheutuisi. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen neuvoa-antava komitean suositus voitaisiin toteuttaa niin, että se soveltuu Suomen järjestelmään.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 30.04.2020 mennessä. Lausunnoista julkaistaan tiivistelmä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne selvityksestä. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Pyydämme teitä antamaan lausunnon suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriöss antavat kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa (p. 0295150181) ja erityisasiantuntija Maija Iles (p. 0295150038)
Jakelu:
Cultura säätiö    
Digi- ja väestötietovirasto    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Finlands svenska teckenspråkiga rf    
Folktinget    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hyvinkään kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Kaarinan kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Keva    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolttien kyläkokous    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotimaisten kielten keskus    
Kotkan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuntaliitto    
Kuurojen Liitto, toiminnanjohtaja Markku Jokinen    
Lahden kaupunki    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Puolustusministeriö    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pääesikunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Romaniasiain neuvottelukunta    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Savonlinnan kaupunki    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Tampereen kaupunki    
Tilastokeskus    
Tuomioistuinvirasto    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Utsjoen kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yhteiset lapsemme ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

kielilainsäädäntö

kielelliset oikeudet

språkliga rättigheter

språklagstiftning

väestötietojärjestelmä

befolkningsdatasystemet