Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin radiotaajuusmääräyksestä 4

Lausuntopyyntö Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin radiotaajuusmääräyksestä 4

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/539111/03.04.05.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 8.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja Viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa seuraavasta dokumentista:
 1) Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos Radiotaajuusmääräys 4 AD/2022M
Tausta
Liikenne- ja viestintäviraston radiotaajuusmääräys 4 koskee radiotaajuuksien käyttöä. Sen tarkoituksena on turvata radiotaajuuksien tasapuolinen saatavuus sekä tehokas, tarkoituksenmukainen ja riittävän häiriötön käyttö. Määräystä sovelletaan 100 Hz - 400 GHz:n radiotaajuusspektriin, ja siinä määrätään eri radiotaajuuksien, taajuuskaistojen ja osakaistojen jakamisesta eri käyttötarkoituksiin (taajuusjakotaulukko).

Radiotaajuusmääräyksellä saatetaan voimaan sekä kansalliset taajuuspäätökset että Euroopan komission taajuuksien käyttöä koskevat päätökset.

Tämä lausuntopyyntö liittyy kesällä 2022 olleeseen radiotaajuusmääräyksen 4AD/2022M lausuntopyyntöön, johon saadun lausunnon perusteella esitetään seuraavaa lisäystä: 

Siirtyvä liikenne
Siirtyvän liikenteen osa-alueiden 457,500 - 458,100 MHz ja 467,500 - 468,100 MHz huomautussarakkeeseen lisätty tieto digitaalisten 12,5 kHz kanavavälin radioiden käytön sallimisesta.


Tavoitteet
Määräysten päivittämisen tavoitteena on edistää radiotaajuuksien tehokasta käyttöä sekä saattaa voimaan uusia eurooppalaisia taajuuksien käyttöä koskevia päätöksiä ja suosituksia.
Linkit
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 8.12.2022 lausuntopalvelu.fi -verkkosivuston kautta. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausunnonantajia lausumaan tässä lausuntopyynnössä esitettyyn radiotaajuusmääräyksen 4 lisäykseen.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa tarvittaessa Tero Aulanko, p. 0295 390 660. Liikenne- ja viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.