Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansallinen raportti - YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljäs tarkastelukierros

Kansallinen raportti - YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljäs tarkastelukierros

Lausuntopyynnön diaarinumero: D6L56D3-22

Vastausaika on päättynyt: 7.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Sen avulla neuvosto tarkastelee noin neljän vuoden välein kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilannetta. Suomen neljäs tarkastelu on marraskuussa 2022. Tarkastelua varten Suomen on laadittava tiivis raportti kansallisista ihmisoikeustoimistaan ja edellisen tarkastelukierroksen suositusten täytäntöönpanon onnistumisesta.
Tavoitteet
Ulkoministeriö pyytää lausuntoanne siitä,
  1. miten edellisen UPR-tarkastelun suositusten täytäntöönpano on onnistunut ja mitä täytäntöönpanotoimia olisi hyvä raportissa tuoda esille
  2. mitkä ovat sellaisia yleisempiä ihmisoikeuksiin liittyviä teemoja, joissa Suomi on onnistunut tai jotka kaipaavat lisähuomiota.
Voitte halutessanne kommentoida myös raporttiluonnosta.

Vastauksissa pyydetään ottamaan huomioon, että kyse on kansainvälisestä vertaisarvioinnista: missä asioissa kansainvälinen tuki erityisesti edistäisi ihmisoikeustyötä Suomessa ja mitkä Suomen toimenpiteet voisivat toimia hyvänä mallina muille valtioille. Lisäksi pyydetään ottamaan huomioon, että raportin sanamäärä on rajattu 10 700 sanaan.

Ensimmäisen kysymyksen osalta ulkoministeriö on jo tiedustellut viranomaisnäkemyksiä. Ne on koottu liitteenä olevaan taulukkoon (englanniksi, tiivistelmä suomeksi ja ruotsiksi), josta voi halutessaan hakea tukea pohdintaan. Toisen kysymyksen osalta tukea pohdintaan voi halutessaan katsoa Suomen kolmannen (jakso IV) ja toisen tarkastelukierroksen (jakso V) kansallisista raporteista (englanniksi YK:n sivuilla).
Linkit

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/upr-main - YK:n sivut / FN:s webbsidor

https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/fi-index - YK:n sivut Suomesta / FN:s webbsidor om Finland

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=UM005:00/2022 - Hankesivu / Projektsidan

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 7.6.2022.

Kuulemistilaisuus

30.5.2022, klo 10.30–12.30, verkkotilaisuus
Lausuntokierroksen lisäksi ulkoministeriö järjestää raporttiluonnoksesta kuulemistilaisuuden, jonka avaa ulkoministeri Haavisto.
Kuulemistilaisuudessa on tarkoitus käsitellä vuorovaikutteisesti lausuntopyynnössä esitettyjä kysymyksiä.
Ilmoittautumiset 26.5.2022 aikana:
https://www.lyyti.in/UPR_2022_kuulemistilaisuus_5542/fi
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sähköpostilla (kirjaamo.um@formin.fi ja tuomas.kaivola@formin.fi). Lausunnonantajaa pyydetään tällöin viittaamaan asianumeroihin D6L56D3-22 ja UM005:00/2022.

Kaikki saadut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan verkkosivustolla.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lainsäädäntösihteeri Tuomas Kaivola, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö (etunimi.sukunimi@formin.fi).
Jakelu:
Akava    
Amnesty International – Suomen osasto    
Anarâškielâ servi - Inarinsaamen kielen yhdistys    
Aseistakieltäytyjäliitto    
City-Sámit    
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Electronic Frontier Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläkkeensaajien keskusliitto EKL    
Elämä ja Valo    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Erik Castrén –instituutti / HY    
etnisten suhteiden neuvottelukunta/OM    
Familia ry    
Fingo    
Finnwatch    
Fintiko Romano Forum (Suomen Romanifoorumi)    
Greenpeace    
Helsingin juutalainen seurakunta    
Humanistiliitto    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Invalidiliitto    
ISIO ry    
kansainvälisten ihmisoikeusasioiden neuvottelukunta/UM    
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö    
Kansallinen senioriliitto ry    
Katolinen kirkko / Helsingin hiippakunta    
Kirkon ulkomaanapu    
Kolttien kyläkokous    
Kuluttajaliitto    
lapsiasianeuvottelukunta/OM    
lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapsioikeusjuristit    
Lastensuojelun keskusliitto    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonto-liitto    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maan ystävät    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Marttaliitto    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset    
MIELI Suomen mielenterveys    
Miesjärjestöjen keskusliitto    
Miessakit    
Miesten tasa-arvo    
Minority Rights Group – Suomen osasto    
Moniheli    
Monika-Naiset liitto    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen keskusliitto    
Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS    
Nuorisotutkimusseura    
oikeusministeriö    
Oikeusvaltiokeskus (Helsingin Yliopisto)    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta    
Pelastakaa Lapset    
Plan Suomi    
Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti / LY    
puolustusministeriö    
Rikosuhripäivystys    
romaniasiain neuvottelukunta/STM    
Romano Missio    
Rovaniemen saamelaisyhdistys MII    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaisneuvosto    
Saa'mi Nue'tt - Kolttasaamelainen kulttuuriyhdistys    
Sámi Duodji    
Samisoster    
SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder    
Sateenkaariperheet    
SETA – Seksuaalinen tasavertaisuus    
sisäministeriö    
Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu    
sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys    
STTK    
Suojärven pitäjäseura    
Suomen afganistanilaisten järjestö KANUN ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen Ekumeeninen Neuvosto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko / Kirkkohallitus    
Suomen Inkeri-liitto    
Suomen Islamilainen Yhdyskunta    
Suomen Islam-seurakunta    
Suomen kuntaliitto    
Suomen kurdiyhdistysten liitto - Kurdiliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen nuorisovaltuustojen liitto    
Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi    
Suomen ortodoksinen kirkkokunta / Kirkollishallitus    
Suomen Pakolaisapu    
Suomen PEN    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Rauhanliitto    
Suomen Rauhanpuolustajat    
Suomen romaniyhdistys    
Suomen saamelaisnuoret    
Suomen sadankomitea    
Suomen somalialaisten liitto    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Suomen UN Women    
Suomen Unicef    
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö    
Suomen Viro-yhdistysten liitto    
Suomen World Vision    
Suomen YK-liitto    
Suomen ylioppilaskuntien liitto    
Suomen yrittäjät    
Svenska Finlands Folkting;    
tasa-arvovaltuutetun toimisto    
tiedusteluvalvontavaltuutetun toimisto    
tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Transparency International Suomi    
Trasek    
Tuomioistuinvirasto    
työ- ja elinkeinoministeriö    
USKOT-foorumi ry    
Vailla vakinaista asuntoa    
valtioneuvoston kanslia    
valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkosto    
valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta/STM    
Vanhustyön keskusliitto    
Vapaa-ajattelijain Liitto ry    
WWF Suomi    
Väestöliitto    
Yhden vanhemman perheiden liitto    
yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
ympäristöministeriö    
Åbo Akademin Institutet för mänskliga rättigheter    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

ihmisoikeudet

määräaikaisraportit

mänskliga rättigheter

periodiska rapporter