Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta päästökaupan vakiintuneille laitoksille päästökauppakaudelle 2021-2030

Valtioneuvoston asetus maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta päästökaupan vakiintuneille laitoksille päästökauppakaudelle 2021-2030

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/266/03.01.02/2019

Vastausaika on päättynyt: 22.2.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää teiltä lausuntoa valtioneuvoston asetuksesta maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta päästökaupan vakiintuneille laitoksille päästökauppakaudelle 2021-2030.
Tausta
Maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta ja myöntämisestä tullaan säätämään päästökauppalaissa (311/2011), jota tullaan muuttamaan lailla päästökauppalain muuttamisesta (xx/2019). Lisäksi maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta tullaan säätämään komission delegoidussa asetuksessa. Nyt lausuntokierroksella olevalla asetuksella täydennetään komission asetuksen sekä päästökauppalain säännöksiä maksutta jaettavien päästöoikeuksen hakemisesta päästökaupan vakiintuneille laitoksille  päästökauppakaudelle 2021-2030. Asetuksella säädetään hakemuksen muotovaatimuksesta ja sähköisen asioinnin ensisijaisuudesta.  
Tavoitteet
Tavoitteena on maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisen sujuvoittaminen ja hakemukseen liittyvien vaatimusten selkeyttäminen. Samalla pyritään keventämään päästökauppaviranomaisen sekä työ- ja elinkeinoministeriön maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntämisestä koituvaa työtaakkaa ohjaamalla toiminnanharjoittajat käyttämään päästökauppaviranomaisen laatimaa hakemuspohjaa ja asioimaan ensisijaisesti  päästökaupan sähköisessä asiointijärjestelmässä.
 
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180228 - Hallituksen esitys HE 228/2018 eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Liitteet:

LUONNOS 15.2.2019 Valtioneuvoston asetus maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetuksesta maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta päästökaupan vakiintuneille laitoksille päästökauppakaudelle 2021-2030.

MUISTIOLUONNOS 15.2.2019 Valtioneuvoston asetus maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta.pdf - Muistioluonnos valtioneuvoston asetuksesta maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakemisesta päästökaupan vakiintuneille laitoksille päästökauppakaudelle 2021-2030.

Aikataulu
Lausuntoaika päättyy perjantaina 22.2.2019
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään 22.2.2019 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Valmistelijat
Asiasta antaa lisätietoa erityisasiantuntija Emilie Yliheljo, puhelin 029 504 7201, sähköposti: etunimi.sukunimi@tem.fi

 

Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Kemianteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

päästökauppa