Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE /2022 vp) täydentämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9756/2022

Vastausaika on päättynyt: 30.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi raideliikennelain 80 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys olisi kiireellinen täydentävä hallituksen esitys 7.4.2022 eduskunnalle annettavaksi suunniteltuun hallituksen esitykseen laiksi raideliikennelain muuttamisesta. Tässä täydentävässä hallituksen esityksessä esitetään, että raideliikennelain (1302/2018) 80 §:ää muutettaisiin niin, että määräaikaisesti olisi mahdollista kuljettaa kansainvälisen liikenteen puutavaravaunukalustolla myös Suomen sisäisiä puutavarakuljetuksia. Hallituksen esityksellä pyritään esittämään väliaikainen ratkaisu metsäteollisuuden ongelmiin, jotta tehtaille saataisiin kuljetettua puutavaraa. Kalustopula on syntynyt, koska Venäjä on asettanut raakapuun viennille kiellon maaliskuun alussa ja kansainvälisiä puutavarakuljetuksia on hoidettu kansainvälisellä vaunukalustolla, jota tarvittaisiin nyt Suomen sisäisiin puutavarakuljetuksiin.
                                                                                                                                         
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta 30.3.2022 mennessä.
 
Tausta
Hallituksen esityksen valmistelun aloittamiseen vaikuttivat EU:n neuvoston helmi-maaliskuussa 2022 antamat Venäjä-  ja Valko-Venäjä –pakotteet, joiden vastatoimenpiteenä Venäjä on asettanut raakapuun viennille kiellon EU:n jäsenvaltioihin. Metsäteollisuus pyrkii korvaamaan venäläisen raakapuun kotimaisella puutavaralla, jota varten tarvittaisiin lisää vaunukalustoa.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on tehdä määräaikaisesti (vuoden 2023 tai 2025 loppuun asti) mahdolliseksi rautateiden kansainvälisiin puutavarakuljetuksiin käytettävien vaunujen käyttö myös Suomen sisäisissä puutavarakuljetuksissa.
Liitteet:
Aikataulu
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta 30.3.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön sekä sähköpostitse osoitteisiin risto.saari@gov.fi ja kirjaamo.lvm@gov.fi. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa liikenneneuvos Risto Saari (Risto.Saari@gov.fi).
Jakelu:
Aurora Rail Oy    
Fenniarail Oy    
Liikenne- ja viestintävirasto kirjaamo    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
OKV kirjaamo    
OM kirjaamo    
Operail Oy    
OTKES kirjaamo    
Ratarahti Oy    
TEM kirjaamo    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
VM kirjaamo    
VR    
VR    
VR    
VR-Yhtymä Oy    
Väylävirasto    
Väylävirasto kirjaamo