Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle COVID-19 -epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi väylämaksulakiin tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle COVID-19 -epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi väylämaksulakiin tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7626/2020

Vastausaika on päättynyt: 28.4.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys väylämaksun väliaikaisesta poistamisesta kauppamerenkulun aluksilta. Esitys tuodaan lyhyelle lausuntokierrokselle aikataulun kiireellisyydestä johtuen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa vuoden 2020 kolmannessa lisätalousarviossa.

Tausta
Vuoden 2020 maaliskuussa koronavirusepidemian vuoksi käynnistyneet matkustamista ja taloudellista toimintaa rajoittavat kotimaiset ja kansainväliset toimenpiteet sekä kuluttajien ja elinkeinoelämän reagointi epidemiaan ja rajoitustoimenpiteisiin ovat aiheuttamassa Suomen kauppamerenkulkua palveleville varustamoille merkittäviä tulojen menetyksiä ja taloudellisia vaikeuksia. Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelema esitys väylämaksun poistamisesta on poikkeusoloihin liittyvä määräaikainen toimenpide, joka koskee ainoastaan vuotta 2020.
Tavoitteet
Hallitus esittää väylämaksun poistoa vuodelta 2020 niin, että väylämaksua ei kanneta lain voimaan tulosta alkaen 31.12.2020 saakka ja että 1.1.2020 alkaen jo kannetut väylämaksut palautetaan varustamoille. Ratkaisulla pyritään tukemaan matkustaja- ja rahtituloja menettävien Suomen ulkomaankauppaa palvelevien varustamojen taloudellista toimintakykyä Covid-19-tartuntataudin aiheuttaman kriisin aikana ja kriisistä toipumisessa. Tällä toimenpiteellä pidetään yllä Suomelle elintärkeiden merikuljetusyhteyksien toimivuutta ja Suomen huoltovarmuutta. Väylämaksun poisto kohtelee toimenpiteenä kaikkea alusliikennettä tasapuolisesti kansallisuudesta riippumatta.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään viimeistään tiistaina 28.4.2020 lausuntopalveluun.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Juha Tervonen p. 0295 34 2070, juha.tervonen@lvm.fi ja ylitarkastaja Tatu Giordani p. 0295 34 2054, tatu.giordani@lvm.fi.
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Huoltovarmuuskeskus    
Keskuskauppakamari    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Meriliitto    
Metsäteollisuus ry    
Satamaoperaattorit    
Shipbrokers Laivameklariliitto    
Suomen Varustamot    
Suomen Varustamot    
Suomen Yrittäjät    
Tulli    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto    
Väylävirasto