Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien tulvariskialueiksi

Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien tulvariskialueiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VARELY/3286/2017

Vastausaika on päättynyt: 9.7.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Viite: Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010)  sekä valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta(659/2010)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta ”Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien tulvariskialueiksi". Ehdotuksissa esitetään tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 20 §:n mukainen tarkistus tulvariskien alustavaan arviointiin, joka tehtiin vuonna 2011. Tämän alustavan arviointivaiheen jälkeen aloitetaan tulvariskien hallintasuunnittelu nimetyille merkittäville tulvariskialueille. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää vuoden 2018 lopussa ELY-keskuksen esityksestä ne merkittävät tulvariskialueet, joille tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan.
Lisäksi pyydämme lausuntoanne tulvariskien hallinnan suunnittelua ja ympäristöselostuksen valmistelua sekä suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on koskevasta asiakirjasta "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

 


 

Tausta

Vesistöjen tulvimisesta ja merenpinnan noususta aiheutuvat riskit arvioidaan suunnitteluprosessissa vuosina 2019-2021 ja tulvariskien hallinta suunnitellaan järjestelmällisesti valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein. Vesitaloudellisten keinojen ohella kiinnitetään huomiota erityisesti alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen sekä pelastustoimintaan. Vesistöjen tulvariskien hallinnassa otetaan huomioon olosuhteet ja toimenpiteet sekä paikallisesti että koko vesistöalueella. Tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan ja hyväksytään vuoden 2021 loppuun mennessä.
 
Päävastuu vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnittelusta on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla. Vesistö- ja meritulvariskien hallinnan suunnittelussa viranomaisten yhteistyö järjestetään vesistöalueittain niin sanotuissa tulvaryhmissä, jotka hyväksyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valmistelemat ehdotukset vesistö- ja meritulvariskien hallintasuunnitelmiksi merkittäville tulvariskialueille. Näiden suunnitelmien lopullisesta hyväksymisestä päättää maa- ja metsätalousministeriö. Tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016-2021 laadittiin ja hyväksyttiin vuonna 2015. Nyt kysymys on seuraavasta kierroksesta ja suunnitelmien laatimisesta kaudelle 2022-2027.

Tavoitteet

Tulvariskien hallinta koskevan lain (62072010) tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia menetyksiä sekä edistää varautumista
tulviin. Lain tarkoituksena on parantaa myös varautumista sää- ja vesiolojen muutoksiin, erityisesti ääri-ilmiöiden yleistymiseen, ja edistää näin sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Tavoitteena on tulvariskien vähentäminen vuosina 2019-2021 laadittavassa suunnitelmassa esitetyin toimenpitein. Kansalaisille ja etutahoille turvataan mahdollisuudet osallistua tulvariskien hallinnan suunnitteluun. Tarkoituksena on, että tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessin ja eri tahojen osallistumisen tuloksena saavutettaisiin mahdollisimman laaja hyväksyntä sille, millä tavoin tulvariskien hallinta voitaisiin parhaiten järjestää suunnitelmassa tarkoitetulla alueella.

 

Linkit
Aikataulu

 Kuulemisen aikataulu on 9.4-.2018- 9.7.2018.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto voidaan joko kirjoittaa suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liite mukaan (pöytäkirja tms).
Valmistelijat
Johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen
Vesitaloussuunnittelija Ilkka Myllyoja

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Jakelu:
Auran kunta    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Harjavallan kaupunki    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki    
Jämijärven kunta    
Kaarinan kaupunki    
Kankaanpään kaupunki    
Karvian kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kustavin kunta    
Laitilan kaupunki    
Liedon kunta    
Loimaan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luvian kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merikarvian kunta    
Mynämäen kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nousiaisten kunta    
Oripään kunta    
Paimion kaupunki    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pyhärannan kunta    
Pöytyän kunta    
Raision kaupunki    
Rauman kaupunki    
Ruskon kunta    
Salon kaupunki    
Satakunnan pelastuslaitos    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Siikaisten kunta    
Someron kaupunki    
Säkylän kunta    
Taivassalon kunta    
Tl. Kosken kunta    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Ulvilan kaupunki    
Uusikaupunki    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Vehmaan kunta