Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Työryhmän välimietintö.

Ehdotus saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Työryhmän välimietintö.

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10428/2021

Vastausaika on päättynyt: 6.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n 5 momentin väliaikaisesta muuttamisesta ja luottotietolain 24 §:n 1 momentin 7 kohdan väliaikaisesta muuttamisesta.
Tausta
Valtioneuvosto totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa 16.3.2020, että maassa vallitsee koronavirustilanteen (covid-19) vuoksi poikkeusolot. Valtioneuvosto linjasi tällöin tietyistä toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Saatavien perinnästä annettua lakia (513/1999) muutettiin koronavirusepidemian johdosta väliaikaisesti (1.1.–30.6.2021).

Valtioneuvosto totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa 1.3.2021 Suomessa vallitsevan jälleen poikkeusolot. Koronavirusepidemian aiheuttama kriisi ei ole yritysten osalta ohi, ja shokki yrityksiin on pitkäkestoinen. Yritysten taloudellinen tilanne korjaantuu vasta viiveellä siitä, kun tilanne on rajoitusten purkamisen jälkeen normalisoitunut. Suuri osa kriisistä kärsineistä yrityksistä toipuu siitä vielä koko loppuvuoden, ehkä pidempäänkin.
Tavoitteet
Esityksen keskeisenä tavoitteena on nyt voimassa olevan väliaikaisen lain voimassaoloa jatkamalla estää se, että koronavirustilanteen vuoksi maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten taloudellinen ahdinko syvenee korkeiden perintäkulujen vuoksi.

Tavoitteena on myös rajoittaa tratan käyttöä yrityssaatavien perinnässä maksuhäiriömerkinnöistä yritysten toiminnalle aiheutuvien haittojen vuoksi.

Tratan protestointiajan pidentämisellä on tavoitteena yhtäältä helpottaa yritysten tilannetta antamalle niille enemmän maksuaikaa tratan vastaanottamisen jälkeen ja toisaalta mahdollistaa tratan käyttörajoituksista luopuminen 30.9.2021 jälkeen.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-845-5 - Työryhmän välimietintö

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.4.2021.

Esitysluonnoksen lausuntoaika on asian kiireellisyyden vuoksi tavanomaista lyhyempi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta (www.lausuntopalvelu.fi).

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet ->Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankkeen sivuilla.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Mirja Kapraali, puh. 0295 150 033 ja lainsäädäntöneuvos Jussi Päivärinne, puh. 0295 150 122, sähköposti etunimi.sukunimi@om.fi.
Jakelu:
Asianajajaliitto    
Bisnode Finland Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finnvera Oyj    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Suomen Asiakastieto Oy    
Suomen Perimistoimistojen Liitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tuomioistuinvirasto    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työ-ja elinkeinoministeriö    
Ulosottolaitos    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Asiasanat

covid-19

saatavien perintä

perintälaki

perintäkulut