Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämisestä

Lausuntopyyntö liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/69790/04.04.05.03/2021

Vastausaika on päättynyt: 29.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja liikennejärjestelmäanalyysin ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurannan kehittämisestä.

Tausta

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmistellaan parhaillaan valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Ministeriö pyysi suunnitelmaluonnoksesta ja sen vaikutusten arvioinnista lausunnot 21.1.-23.2.2021. Suunnitelmaluonnoksessa Traficomin tehtäväksi on osoitettu rakentaa yhteistyössä sidosryhmien kanssa liikennejärjestelmäanalyysi, joka tarjoaa säännöllisesti päivittyvää tietoa liikennejärjestelmän nykytilasta ja kehityksestä. Osana analyysiä valmistellaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seurantamalli, joka sisältää seurantamittariston.

Traficom on aloittanut liikennejärjestelmän analysoinnin kehittämisen. Tämän lausuntopyynnön liitteenä olevassa muistiossa on kuvattu Traficomin suunnitelmia liikennejärjestelmäanalyysin rakenteesta ja tietojen tuottamisesta sekä valmistelua koskevasta yhteistyöstä alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi muistiossa kuvataan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurantaa koskevan seurantamittariston rakenne ja alustava sisältö.

Tavoitteet

Traficom pyytää jatkotyön pohjaksi lausuntoja erityisesti liikennejärjestelmäanalyysin rakenteesta, keskeisestä tietopohjasta ja valmistelun priorisoinnista, valmisteluun sisältyvästä yhteistyöprosessista sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden seurantamittaristosta.

 

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään 29.3.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Traficom pyytää lausuntoja ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta, www.lausuntopalvelu.fi. Lausunnon voi toimittaa myös Traficomin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00590 TRAFICOM. Suoraan Traficomille tulevissa lausunnoissa pyydetään mainitsemaan diaarinumero TRAFICOM/69790/04.04.05.03/2021.
Valmistelijat

Lisätietoja antaa tarvittaessa johtava asiantuntija Johanna Juusela, p. +358 29 539 0402, sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@traficom.fi.

 

Jakelu:
Aalto yliopisto    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering    
Airpro Oy    
Aivoliitto ry    
Akava    
ANS Finland    
Arctia Oy    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Autismi- ja aspergerliitto ry    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry    
Autoliitto ry    
Beweship Oy Ab    
Business Finland Oy    
Cargotec Oyj    
CGI Suomi Oy    
CHS Group    
Cinia    
DB Schenker    
Destia    
DHL Freight (Finland) Oy    
DNA    
Dodo ry    
Eckerö Linea Oy Ab    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elisa Oyj    
Energiateollisuus ry    
Enter ry    
Epilepsialiitto ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon kauppakamari    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
ETLA    
FDUV rf Vaasan konttorin yhteystieto    
Finanssiala ry    
Finavia Oyj    
Finest Bay Area Development Oy    
Finlands Svenska Handikappförbund    
Finnet-liitto    
Finnlines Oyj    
Finnpilot Pilotage Oy    
Fintraffic    
Forum Virium    
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf (FDUV rf)    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Greenpeace    
HaminaKotka Satama Oy    
Hangon satama - Hangö Hamn Oy Ab    
Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
Helsingin seudun kauppakamari    
Helsingin Seudun Liikenne HSL    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY    
Helsingin Taksipalvelu Oy    
Helsingin yliopisto    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen kauppakamari    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ilmansuojeluyhdistys ry    
Ilmatieteen laitos    
Imatra    
INFRA ry    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen yliopisto    
Jetpak Finland Oy    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Kajaanin kaupunki    
Kaupan liitto ry    
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Kemin kaupunki    
Kemin Satama Oy    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen kauppakamari    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kokkolan kaupunki    
Kokkolan Satama Oy    
Kotkan kaupunki    
Kouvola Innovation    
Kouvolan kaupunki    
KT (kuntatyönantajat)    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuntaliitto    
Kuntalogistiikka    
Kuopion alueen kauppakamari    
Kuopion kaupunki    
Kuortti Logistics Oy    
Kuuloliitto ry    
KUUMA-seutu    
Kuurojen Liitto ry    
Kymenlaakson kauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Kynnys ry    
Kyyti Group    
Lahden kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lapin kauppakamari    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan yliopisto    
Lihastautiliitto ry    
Liikennesuunnittelun Seura ry    
Liikenneturva    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenneympäristöyhdistys    
Linea Konsultit Oy    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Lohjan kaupunki    
Luotsiliitto - Lotsförbundet ry    
Länsi-Uudenmaan kauppakamari    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Maanmittauslaitos    
MaaS Global Oy    
Maaseutupolitiikan neuvosto    
Matkailu- ja ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Me itse ry    
Meriteollisuus ry    
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metso Outotec Oy    
Metsäteollisuus ry    
Mielenterveyden Keskusliitto ry    
Mikkeli    
Motiva    
Muistiliitto    
Neuroliitto ry    
Näkövammaisten Keskusliitto ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kauppakamari    
Oulun kaupunki    
Oulun Satama Oy    
Oulun yliopisto    
Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Pietarsaaren Satama Oy    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan kauppakamari    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Porin kaupunki    
Porin Satama Oy    
Porvoon kaupunki    
Posti Group Oyj    
PostNord Oy    
Psoriasisliitto ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pyöräilykuntien verkosto ry    
Pyöräliitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Raahen Satama Oy    
Raaseporin kaupunki    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustietosäätiö RTS rs    
RAKLI ry    
Ramboll Finland Oy    
Rauman kauppakamari    
Rauman kaupunki    
Rauman Satama Oy    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäki-Hyvinkään kauppakamari    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjät    
Sahateollisuus ry    
SAK    
Salon kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan kauppakamari    
Satakuntaliitto    
Savonlinna    
Seinäjoki    
Selkäydinvammaiset Akson ry    
Senaatti-kiinteistöt    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK    
Suomen CP-liitto ry    
Suomen Diabetesliitto    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL)    
Suomen Kaukokiito Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuurosokeat ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Metsäkeskus    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys, LOGY ry    
Suomen Reumaliitto ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen senioriliike - Arvokkaan vanhenemisen puolesta ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Tieyhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Svenska handelshögskolan    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kauppakamari    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunkiseutu    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne    
Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry    
TATU ry    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tilastokeskus    
Tornion kaupunki / Meri-Lapin TVV    
Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry    
Tulli    
Turun kauppakamari    
Turun kaupunki    
Turun Satama Oy    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura    
UKK-instituutti    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan kaupunki    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisneuvosto    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
VR Yhtymä Oy    
WSP Finland Oy    
VTT    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yhdyskuntasuunnittelun seura YSS ry    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Asiasanat

Liikenne 12; liikennejärjestelmä; tilannekuva