Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027

Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: VARELY/308/2021

Vastausaika on päättynyt: 14.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa pyytää lausuntoanne Suomen merenhoitosuunnitelman kolmannesta osasta: Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027.

Lisäksi osoitteessa www.ymparisto.fi/Vaikuta_vesiin/Merenhoito on nähtävillä ovat tähän liittyvät tausta-asiakirjat. Palautetta voi lisäksi antaa myös siitä, onko toimenpideohjelma riittävä viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisen ympäristöarvioinnin kannalta.

Kuuleminen alkaa 1.2.2021 ja päättyy 14.5.2021 kello 16.00

Tausta

Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpantu Euroopan unionin meristrategiadirektiivi (2008/56/EY). Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka.

Suomen merenhoitosuunnitelma päivitetään kolmessa vaiheessa kuuden vuoden välein. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa Suomen meriympäristön tila 2018 päivitettiin vuonna 2018, ja toinen osa Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma vuosille 2020–2026 päivitettiin vuonna 2020. Nyt on käynnissä suunnitelman kolmannen osan, toimenpideohjelman, päivittäminen. Tarkistettu merenhoitosuunnitelma viedään kokonaisuudessaan valtioneuvostolle hyväksyttäväksi vuoden 2021 lopussa.

Tavoitteet

Lausuntopalautteen toivotaan osoittavan ehdotuksessa Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027 olevia mahdollisia epäkohtia tai puutteita sekä myönteisiä seikkoja. Palautteesta koostetaan tiivistelmä.

Linkit

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Merenhoito - Merenhoidon suunnittelua tukeva nettisivusto

https://www.ymparisto.fi/sv-FI/Paverka_vattendragen/Havsvard - Hemsida för planeringen av havsvården

Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot ja palautteet tulee antaa viimeistään 14.5.2021 klo 16.00 mennessä

Vastausohjeet vastaanottajille

Palautetta ja lausuntoja voivat antaa kaikki tahot. Samasta organisaatiosta toivotaan vain yhtä yhteistä lausuntoa.

Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelun kautta. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Palautteen voi vaihtoehtoisesti toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon. Sähköpostiosoite: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi, postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku, käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku.

Valmistelijat
Ympäristöministeriö, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Suomen ympäristökeskus.

Lisätietoa asiasta antavat

Janne Suomela p. 0295 022 947 janne.suomela(at)ely-keskus.fi

Pekka Paavilainen p. 0295 022 921 pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi

Jakelu:
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
.    
Agnico Eagle Finland, YTR edustaja    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Ala-Kemijoen kalastusalue    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Alva-yhtiöt Oy    
Ammattikorkeakoulu Novia    
Ammattikorkeakoulu Novia    
Asikkalan kunta    
Asikkalan kunta    
Asikkalan kunta sekä Asikkalan vesi ja satama Oy    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia Ry    
BirdLife    
Boliden Kevitsa    
Boreal Bioref    
BSAG    
BSAG    
BSAG    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK / SSAB Europe Oy, HML tehdas    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK / Stora-Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
Elintarviketurvallisuusvirasto    
ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut    
ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut    
Energiateollisuus    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Kymenlaakso)    
Energiateollisuus ry    
Energiateollisuus ry    
Energiateollisuus, vesivoima    
Energiateollisuus, vesivoima    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kalastusalue    
Enontekiön kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry    
Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus €    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Luontoympäristöyksikkö    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Luontoympäristöyksikkö    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Luontoympäristöyksikkö    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Luontoympäristöyksikkö    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Luontoympäristöyksikkö    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Luontoympäristöyksikkö    
Etelä-Pohjanmaan kalatalouskeskus    
Etelä-Pohjanmaan kalatalouskeskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Posion kalastusalue    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus, maaseutupalvelut    
Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristönsuojelun ja vesien käytön palvelut    
Etelä-Savon ELY-keskus, Ympäristönsuojelun ja vesien käytön palvelut    
Etelä-Savon ELY-keskus, ympäristönsuojelun ja vesienkäytön palvelut    
Etelä-Savon ELY-keskus, ympäristönsuojelun ja vesienkäytön palvelut    
Etelä-Savon ELY-keskus, ympäristönsuojelun ja vesienkäytön palvelut    
Etelä-Savon ELY-keskus, ympäristönsuojelun ja vesienkäytön palvelut    
Etelä-Savon kalatalousalueet    
Etelä-Savon kalatalousalueet    
Etelä-Savon kalatalousalueet    
Etelä-Savon kalatalousalueet    
Etelä-Savon kalatalousalueet    
Etelä-Savon kalatalouskeskus ry    
Etelä-Savon kalatalouskeskus ry    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue    
Etelä-Suomen Merikalastajain Liitto    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Finlands skogscentral, södra och västra serviceområdet    
Forssan kaupunki    
Forssan seutukunta (Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen, Ypäjä)    
Forssan seutukunta (Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen, Ypäjä)    
Fortum power and heat    
Fortum Power and Heat Oy    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuskeskus    
Geologian tutkimuskeskus, Itä-Suomen yksikkö    
Geologian tutkimuskeskus, Itä-Suomen yksikkö    
Geologian tutkimuslaitos GTK    
GTK    
GTK    
GTK, YTR edustaja    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Hamina-Kotka -Satama Oy    
Hamina-Kotka -Satama Oy    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Hannukainen Mining    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Hautajärven kalastusalue    
Heinolan kalatalousalue    
Heinolan kaupunki    
Heinolan seutukunta (Hartola, Heinola, Sysmä)    
Heinolan seutukunta (Hartola, Heinola, Sysmä)    
Heinäveden kunta    
HELCOM    
HELCOM    
Helsingin Kaupunki    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
HSY    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hyvinkään vesi    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus, Luonnonvarayksikkö    
Hämeen ELY-keskus, Luonnonvarayksikkö    
Hämeen ELY-keskus, Luonnonvarayksikkö    
Hämeen liitto    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Hämeenlinnan seutukunta    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iisalmen kaupunki    
Iisalmen kaupunki, Ylä-Savon maaseutupalvelut    
Iisalmen kaupunki, Ylä-Savon maaseutupalvelut    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilmajoen kunta    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilomantsin kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inari    
Inarin kalastusalue    
Inarin kunta, YTR-edustaja    
Inarin Lapin vesi    
INFRA ry    
INFRA ry    
Infra ry (Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n edustaja)    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Intresseföreningen för en levande skärgård    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tdk, Ympäristö- ja biotieteiden laitos    
Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos    
Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos    
Itä‐Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys    
Itä‐Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys    
Itä-Uudenmaan kunnat    
Itä-Uudenmaan kunnat    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Janakkalan kunta    
Jarmo Nykänen, MTK Pohjois-Savo    
Joensuun kaupunki    
Joensuun kaupunki    
Joensuun Vesi    
Joensuun Vesi    
Joensuun Vesi Liikelaitos    
John Nurmisen säätiö    
John Nurmisen säätiö    
John Nurmisen säätiö    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Joutsan seutukunta, Luhanka    
Joutsan seutukunta, Joutsa, Luhanka    
Juankosken kaupunki    
Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, E-vastuualue    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juva, Rantasalmi, Sulkava    
Juva, Rantasalmi, Sulkava    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy    
Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy    
Jyväskylän seutukunta, Hankasalmi    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Jämsän seutukunta, Jämsä    
Jämsän seutukunta, Kuhmoinen    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun kalatalousalue    
Järvi-Suomen kylät ry    
Järvi-Suomen kylät ry    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Vesistöjen käyttö ja hoito    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Vesistöjen käyttö ja hoito    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Vesistöjen käyttö ja hoito    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Vesistöjen käyttö ja hoito    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Vesistöjen käyttö ja hoito    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Vesistöjen käyttö ja hoito    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus, Ympäristön kehittäminen ja vesivarat    
Kainuun ELY-keskus, Ympäristön kehittäminen ja vesivarat    
Kainuun ELY-keskus, Ympäristön kehittäminen ja vesivarat    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalouden keskusliitto    
Kalatalouden Keskusliitto    
Kalatalouden Keskusliitto    
Kalatalousalueet, merialue    
Kalatalousalueet, merialue    
Kalatalousalueet, Satakunta    
Kalatalousalueet, Satakunta    
Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi    
Kalatalousalueet, Varsinais-Suomi    
Kalervo Väänänen    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Karijoen kunta    
Karjalan Pyhäjärvi ry    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustinen, Veteli, Halsua    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemianteollisuus ry    
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys    
Kemijoki Oy, YTR edustaja    
Kemijärven kalastusalue    
Kemijärven kaupunki    
Kemijärvi    
Kemin kaupunki    
Kemin kaupunki, YTR edustaja    
Keminmaan kunta    
Keminmaan kunta, YTR edustaja    
Keminmaan vesi    
Kemi-Tornion Lintuharrastajat    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan kalatalousalue    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Savon ympäristötoimi    
Keski-Savon ympäristötoimi    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue    
Keski-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue    
Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristöyksikkö    
Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristöyksikkö    
Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristöyksikkö    
Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristöyksikkö    
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry    
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry    
Keski-Uudenmaan kunnat    
Keuruun kaupunki    
Keuruun seutukunta, Keuruu    
Keuruun seutukunta, Multia, Petäjävesi    
Kihniön kunta    
Kiinteistöliitto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkohallitus    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kittilän kunta, YTR edustaja    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kalatalousalue    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry    
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry    
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)    
Kokkolan kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kokkolan satamalaitos    
Kokkolan vesi    
Kolarin kunta    
Kolarin kunta, YTR edustaja    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korkein hallinto-oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Koskienergia Oy    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupungin Isojoen kalatalousalue    
Kristiinankaupungin-Isojoen kalatalousalue    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kunnat eteläinen Kymenlaakso    
Kunnat eteläinen Kymenlaakso    
Kunnat Etelä-karjalan itäinen osa    
Kunnat Etelä-karjalan itäinen osa    
Kunnat Etelä-karjalan läntinen osa    
Kunnat Etelä-karjalan läntinen osa    
Kunnat pohjoinen Kymenlaakso    
Kunnat pohjoinen Kymenlaakso    
Kunnat, Kyrösjärven reitti    
Kunnat, Kyrösjärven reitti    
Kunnat, Längelmäveden reitti    
Kunnat, Nokian kaupunki    
Kunnat, Nokian kaupunki    
Kunnat, Näsijärven reitti    
Kunnat, Pyhäjärven alue    
Kunnat, Pyhäjärven alue    
Kunnat, Vanajaveden reitti    
Kuopio kaupunki    
Kuopion Energia Oy    
Kuopion kaupunki    
Kuopion kaupunki Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut    
Kuopion Vesi Oy    
Kuopion Vesi Oy    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kurikan vesihuolto Oy    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kvarkens fiskeriområde    
KVVY Tutkimus Oy    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson virkistysalueyhdistys ry    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Kyrönjoen kalatalousalue    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki)    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki)    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki)    
Lahden seutukunta (Asikkala, Hollola, Lahti, Orimattila, Kärkölä, Padasjoki) ja Salpausselän kalatalousalue    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lansi-Uudenmaan rannikkokunnat    
Lansi-Uudenmaan rannikkokunnat    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin AVI, YTR edustaja    
Lapin ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus, Luonto ja vesiympäristö    
Lapin ELY-keskus, Luonto ja vesiympäristö    
Lapin ELY-keskus, Luonto ja vesiympäristö    
Lapin ELY-keskus, Luonto ja vesiympäristö    
Lapin liitto    
Lapin liitto, YTR edustaja    
Lapin lintutieteellinen yhdistys    
Lapin vapaa-ajan kalastajat ry    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Lapuanjoen neuvottelukunta    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Levin vesihuolto    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), Merenkulku    
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), Merenkulku    
Liikennevirasto    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Liperin kunta    
Liperin mökkiläistoimikunta    
Liperin mökkiläistoimikunta    
Lohijokitiimi    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Loimaan seutukunta    
Lokan ja Porttipahdan kalastusalue    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry    
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
LUKE    
LUKE    
LUKE    
LUKE Maaninka    
LUKE Maaninka    
LUKE, YTR edustaja    
Lumijoen kunta    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Luonnonvarakeskus (Luke), luonnonvarat ja biotuotanto    
Luonnonvarakeskus (Luke), luonnonvarat ja biotuotanto    
Luonnonvarakeskus (Luke), maa- ja elintarviketuotantotutkimus    
Luonnonvarakeskus (Luke), maa- ja elintarviketuotantotutkimus    
Luonnonvarakeskus (Luke), Turun toimipiste    
Luonnonvarakeskus (Luke), Turun toimipiste    
Luonnonvarakeskus, Joensuu    
Luonto-Liitto ry    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
LVM    
LVM    
Längelmäveden kalastusalue    
Längelmäveden kalatalousalue    
Längelmäveden reitti    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Suomen kalatalouskeskus    
Länsi-Suomen kalatalouskeskus    
Länsi-Suomen merivartiosto    
Länsi-Uudenmaan kunnat    
Länsi-Uudenmaan kunnat    
Länsi‐Uudenmaan vesi ja ympäristö ry    
Länsi‐Uudenmaan vesi ja ympäristö ry    
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Kuopion paikallistoimisto    
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto    
Maaseutuvirasto    
Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan liitto, MTK Pohjois-Karjala    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Meri-Lapin Vesi    
Metsä Group    
Metsäfibre Oy    
MetsäGroup oy, YTR edustaja    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus Luontopalvelut    
Metsähallitus Luontopalvelut    
Metsähallitus, Luontopalvelut    
Metsähallitus, Luontopalvelut    
Metsähallitus, Luontopalvelut    
Metsähallitus, Luontopalvelut    
Metsähallitus, Luontopalvelut    
Metsähallitus, Luontopalvelut    
Metsähallitus, Luontopalvelut    
Metsähallitus, Luontopalvelut    
Metsähallitus, Luontopalvelut    
Metsähallitus, Luontopalvelut    
Metsähallitus, Metsätalous Oy    
Metsähallitus, Metsätalous Oy    
Metsähallitus, YTR edustaja    
Metsähallitus, YTR-edustaja    
Metsänhoitoyhdistys Karstula-Kyyjärvi    
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala    
Metsänomistajat / MTK Metsälinja    
Metsäntutkimuslaitos    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus Ry    
Metsäteollisuus ry (Etelä-Karjala)    
Metsäteollisuus ry (Etelä-Karjala)    
Metsäteollisuus ry (Kymenlaakso)    
Metsäteollisuus ry (Kymenlaakso)    
Mhy Etelä-Karjala    
Mhy Kaakko    
Mhy Kymenlaakso    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta    
Mikkelin seutu    
Mikkelin seutu    
Mikkelin yliopistokeskus    
Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan vesilaitokset    
MMM    
MMM    
MMM    
MMM    
MMM    
MTK (Etelä-Karjala)    
MTK (Etelä-Karjala)    
MTK (Kymenlaakso)    
MTK (Kymenlaakso)    
MTK Etelä-Pohjanmaa    
MTK Etelä-Pohjanmaa    
MTK Häme ry    
MTK Keski-Pohjanmaa    
MTK Keski-Suomi    
MTK Keski-Suomi    
MTK Keski-Suomi    
MTK Keski-Suomi, metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK Metsälinja    
MTK Metsälinja    
MTK Pirkanmaa    
MTK Pirkanmaa    
MTK Pohjois-Karjala    
MTK Pohjois-Savo    
MTK Pohjois-Suomi / MTK Pohjois-Suomi, metsälinja    
MTK Satakunta    
MTK Satakunta    
MTK Uusimaa    
MTK Varsinais-Suomi    
MTK Varsinais-Suomi    
MTK/metsälinja Häme, Uusimaa    
MTK-Etelä-Savo    
MTK-Etelä-Savo    
MTK-Häme ry    
MTK-Lappi    
MTK-Lappi, YTR edustaja    
MTK-metsälinja, Kaakkois-Suomi    
MTK-metsälinja, Kaakkois-Suomi    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muonion kunta, YTR edustaja    
Muonionjoen kalastusalue    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nastolan osakaskunnat ry    
Nastolan osakaskunnat ry    
Natur och miljö    
Natur och Miljö    
Natur och Miljö    
Neste Oyj, Porvoo    
Neve    
Nilakan kunnat (Pielavesi)    
Nilakan kunnat (Vesanto)    
Nilsiän reitin kalatalousalue ja Vaikkojoen-Juojärven kalastalousalue    
Nilsiän reitin kalatalousalue ja Vaikkojoen-Juojärven kalatalousalue, Vilho Järveläinen    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nokian Vesi Oy    
Nokian Vesi Oy    
Norra Kust-Österbottens fiskeriområde    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nurmijärven vesi    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Näsijärven kalatalousalue    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Ounasjoen kalastusalue    
Outokummun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Outokumpu    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paliskuntain yhdistys    
Paliskuntain yhdistys, YTR edustaja    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pedersören kunta    
Pelastetaan reittivedet ry    
Pelastetaan reittivedet ry    
Pelkosenniemen kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pello    
Pellon kunta, YTR edustaja    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pidä saaristo siistinä    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pieksämäen kaupunki    
Pieksämäen seudun liitto    
Pieksämäen seudun liitto    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren satama    
Pihtiputaan kalatalousalue    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan ELY-keskus, elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualue    
Pirkanmaan ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue    
Pirkanmaan ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri vastuualue    
Pirkanmaan ELY-keskus, Vesiyksikkö    
Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue    
Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue    
Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue    
Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue    
Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri    
Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri    
Pirkkalan kalastusalue    
Pirkkalan kalatalousalue    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan vesi ja ympäristö    
Pohjanmaan vesi ja ympäristö    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Luonto ja alueidenkäyttö    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Luonto ja alueidenkäyttö    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Luonto ja alueidenkäyttö    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Luonto ja alueidenkäyttö    
Pohjois-Karjalan Kalatalous-keskus ry    
Pohjois-Karjalan Kalatalous-keskus ry    
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri    
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy    
Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri    
Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry    
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys, Ilomantsin toimipaikka    
Pohjois-Karjalan ympäristöterveys, Siun Sote    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Vesistö    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Vesistö    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Vesistö    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Vesistö    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Satakunnan seutukunta    
Pohjois-Satakunnan seutukunta    
Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikkö    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus, kalatalous    
Pohjois-Savon ELY-keskus, kalatalous    
Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristön tila    
Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristön tila    
Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristön tila    
Pohjois-Savon kalatalouskeskus ry    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry    
Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri ry    
Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri ry, Eero Kokkarinen    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjolan voima    
Polvijärven kunta    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Porin seutukunta    
Porin seutukunta    
Porin yliopistokeskus    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Porvoon vesi    
Posio    
Posion kunta, YTR edustaja    
Pro Onkamojärvet ry    
Pro Onkamojärvet ry    
ProAgria Etelä-Pohjanmaa    
ProAgria Etelä-Savo ry    
ProAgria Etelä-Savo ry    
ProAgria Etelä-Suomi    
ProAgria Finska Hushällningssällskapet (Suomen talousseura)    
ProAgria Finska Hushällningssällskapet (Suomen talousseura)    
ProAgria Itä-Suomi    
ProAgria Itä-Suomi    
ProAgria Itä-Suomi ry    
ProAgria Keski-Suomi    
ProAgria Keski-Suomi    
ProAgria Keski-Suomi    
ProAgria Länsi-Suomi    
ProAgria Länsi-Suomi    
ProAgria Pohjois-Savo    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat / Försvarsmakten, 2. Logistiikkarykmentti, esikunta (2LOGRE)    
Puolustusvoimat, puolustusvoimien logistiikkalaitos    
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta    
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta    
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhäjärven kunnat    
Pyhäjärvi ry    
Pyhäjärvi-instituutti    
Pyhäjärvi-instituutti    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö    
Pälkäneen kunta    
Pääkaupunkiseudun kunnat    
Pääkaupunkiseudun kunnat    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Rajavartiolaitos/Länsi Suomen merivartiosto    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Ranuan kunta, YTR edustaja    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Raudanjoen kalastusalue    
Rauman kaupunki    
Rauman seutukunta    
Rauman seutukunta    
Rautalammin kunta    
Rautalammin kunta    
Rautalammin kunta    
Rautalammin reitin kalatalousalue ja Pielavesi-Nilakan kalatalousalue, Ilkka Pursiainen    
Rautalammin reitin kalatalousalue ja Pielavesi-Nilakan kalatalousalue, Juha Markkanen    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seutukunta (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)    
Riihimäen seutukunta (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki)    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki/Tornionjoen kalastusalue    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
RVL    
Rääkkylän kunta    
Rääkkylän kunta    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaiskäräjät, YTR edustaja    
Saarijärven kaupunki    
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta    
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta    
Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy    
Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy    
Salla    
Sallan kunta, YTR edustaja    
Salon kaupunki    
Salon seutukunta    
Salon seutukunta    
Sappi Kirkniemi    
Sastamalan kaupunki    
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto    
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto    
Satakunnan ELY, E-vastuualue, Maaseutu ja Energia    
Satakunnan ELY-keskus    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry    
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry    
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry    
Savon Sellu Oy    
Savon Voima Oyj    
Savon Voima Oyj    
Savonia ammattikorkeakoulu Oy    
Savonia ammattikorkeakoulu Oy    
Savonlinnan kaupunki    
Savonlinnan seutu    
Savonlinnan seutu    
Savontaimen Oy    
Savukosken kunta, YTR edustaja    
Savukoski    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Siilinjärven kunta    
Siilinjärven kunta    
Simo    
Simojoen kalastusalue    
Simon kunta, YTR edustaja    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
SLC Nyland    
SLC Nyland    
SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry    
SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry    
SLL ry / Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry    
SLL-Lapin piiri, YTR edustaja    
SM    
SM    
Sodankylän kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
STM    
Stora Enso    
Stora Enso Oyj, Enocellin tehdas    
Stora Enso Oyj, Enocellin tehdas    
STUK    
Sulkavan kunta    
Suolijärven kalastusalue    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Suomen ammattikalastajaliitto ry    
Suomen ammattikalastajaliitto ry    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Satakunnan piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri    
Suomen luonnonsuojeluliitto, Varsinais-Suomen piiri    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Metsäkeskus, Etelä-Savo    
Suomen Metsäkeskus, Etelä-Savo    
Suomen Metsäkeskus, Itäinen palvelualue    
Suomen Metsäkeskus, Itäinen palvelualue    
Suomen Metsäkeskus, Itäinen palvelualue    
Suomen metsäkeskus, läntinen palvelualue    
Suomen metsäkeskus, Läntinen palvelualue    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen Purjehdus ja Veneily / Segling och båtsport i Finland    
Suomen Purjehdus ja Veneily / Segling och båtsport i Finland    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen Riistakeskus    
Suomen Riistakeskus    
Suomen riistakeskus Lappi    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto ry.    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajainliitto    
Suomen Turkiseläinten Kasvattattajain Liitto ry    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen vesilaitosyhdistys    
Suomen vesilaitosyhdistys    
Suomen vesilaitosyhdistys ry    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristökeskus (Merikeskus)    
Suomen Yrittäjät    
Suomenselän kalatalousalue    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suonenjoen kaupunki    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
SYKE    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Södra Kust-Österbottens fiskeriområde    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue    
Tammelan-Tarpianjoen kalatalousalue    
Tampereen kaupunki    
Tavinsalmi-Kallaveden kalatalousalue, Sorsavesi-Unnukan kalatalousalue ja Suvasveden kalatalousalue    
Tavinsalmi-Kallaveden kalatalousalue, Sorsavesi-Unnukan kalatalousalue ja Suvasveden kalatalousalue    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuus ja energiantuotanto    
Teollisuus ja energiantuotanto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Tervolan kunta    
Tervolan kunta, YTR edustaja    
Tervolan vesi    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Timo Takkunen Pohjois-Savon ELY-keskus, E-vastuualue    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornator Oy    
Tornion kaupunki    
Trafi/Merenkulun aluetoimipaikka, pohjoinen valvonta    
Trafi/Merenkulun aluetoimipaikka, pohjoinen valvonta    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
TUKES    
Tunturi-Lapin vesi    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun seutukunta    
Turun seutukunta    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turun Yliopisto    
Turun Yliopisto    
Turveteollisuusliitto ry    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
UPM Energy    
UPM Specialty Papers Oy    
UPM-Kymmene Oyj    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Utsjoen kunta, YTR edustaja    
Uudenkaarlepyyn kaupunki    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan ELY-keskus, Luonnon- ja vesiensuojelu    
Uudenmaan ELY-keskus, Luonnon- ja vesiensuojelu    
Uudenmaan ELY-keskus, Vesivarojen hoito    
Uudenmaan kalatalousalueet    
Uudenmaan kalatalousalueet    
Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto ry    
Uudenmaan Kalatalousyhteisöjen liitto ry    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vakka-Suomen seutukunta    
Vakka-Suomen seutukunta    
Valkeakosken kaupunki    
VALONIA    
VALONIA    
Valtimon kunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvostonkanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vanajavesisäätiö / Vanajavesikeskus    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry    
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry    
Vapo    
Vapo Oy    
Vapo Oy    
Vapo Oy    
Vapo Oy Energia    
VAPO oy, YTR edustaja    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Varsinais-Suomen ELY -keskus, Vesiyksikkö    
Varsinais-Suomen ELY -keskus, Vesiyksikkö    
Varsinais-Suomen ELY -keskus, Vesiyksikkö    
Varsinais-Suomen ELY -keskus, Vesiyksikkö    
Varsinais-Suomen ELY -keskus, Vesiyksikkö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-puoli, kalatalouspalvelut    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-puoli, maatalous    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-puoli, maatalous    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue, Vesiyksikkö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue, Vesiyksikkö, pohjavedet    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue, Vesiyksikkö, pohjavedet    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue, Vesiyksikkö, vesien tila    
Varsinais-Suomen ELY-keskus, Y-vastuualue, Vesiyksikkö, vesivarat    
Vattenfall    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesihuoltolaitokset (Etelä-Karjala)    
Vesihuoltolaitokset (Etelä-Karjala)    
Vesihuoltolaitokset (Kymenlaakso)    
Vesihuoltolaitokset (Kymenlaakso)    
Vesihuoltolaitokset / Forssan vesihuoltoliikelaitos    
Vesihuoltolaitokset / Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy    
Vesihuoltolaitokset / Janakkalan vesi    
Vesihuoltolaitokset / Riihimäen vesihuoltoliikelaitos    
Vesilahden kunta    
Vesilaitosyhdistys    
Vesilaitosyhdistys    
Vesilaitosyhdistys ry    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Virtavesien hoitoyhdistys ry    
Virtavesien hoitoyhdistys ry    
WWF    
WWF    
WWF    
WWF    
WWF    
WWF Suomi    
WWF Suomi    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Yara Suomi    
Yara Suomi Oy    
Yara Suomi Oy    
Ylitornion kunta    
Ylitornion kunta, YTR edustaja    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon kalatalousalue    
Ylä-Savon kalatalousalue    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ylä-Savon Vesi Oy    
Ylä-Savon Vesi Oy    
Ylöjärven kaupunki    
Ylöjärven Vesi liikelaitos    
Ylöjärven Vesi liikelaitos    
YM/LYMO    
YM/LYMO    
YM/LYMO    
YM/LYMO    
YM/LYMO    
YM/LYMO    
YM/LYMO    
YM/LYMO    
YM/LYMO    
YM/LYMO    
YM/LYMO    
YM/LYMO    
YM/LYMO    
YM/LYMO/LUO    
YM/LYMO/LUO    
YM/YSO    
YM/YSO    
YM/YSO    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Åbolands fiskarförbund    
Åbolands fiskarförbund    
Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f.    
Ähtärin kaupunki    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Äänekosken seutukunta    
Äänekosken seutukunta    
Öljyalan keskusliitto    
Österbottens fiskarförbund    
Österbottens förbund/Pohjanmaan liitto    
Asiasanat

Havsvård, åtgärdsprogram, miljöstatus, marina miljö, Östersjön, miljökonsekvenserna

Merenhoito, toimenpideohjelma, meren tila, meriympäristö, Itämeri, SOVA