Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8041/2022

Vastausaika on päättynyt: 25.4.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne seuraavasta asetusluonnoksesta:
Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä.
Esityksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) sekä kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus lisättäisiin liitteen tasolle kolme (3).

Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkaa 1.8.2022, ja se korvaa lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (VALMA).

Kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus on alkanut elokuussa 2021.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne asetusluonnoksesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 25.4.2022. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät www-sivulta osoitteesta lausuntopalvelu.fi > Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli ette halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi).
Lausunnossa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/8041/2022.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/8041/2022.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
Hallitussihteeri Maria Soininen puh. 0295 330 220
Opetusneuvos Seija Rasku puh. 0295 330 270
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Bildningsalliansen rf    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Folkhälsan Utbildning Ab    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Pro Lukio ry    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtion työmarkkinalaitos (VTML)    
Vapaa Sivistystyö ry    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

tutkinto