Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Avoimen hallinnon III toimintasuunnitelma

Avoimen hallinnon III toimintasuunnitelma

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/724/00.01.00.01/2015

Vastausaika on päättynyt: 3.3.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Suomi liittyi Open Government Partnership - kumppanuushankkeeseen vuonna 2013. Samana vuonna hyväksyttiin Suomen ensimmäinen kansallinen toimintaohjelma. Sekä ensimmäisen vuosien 2013–2015 että Suomen toisen vuosien 2015–2017 kansallisen toimintaohjelman keskeisenä tavoitteena oli osallisuuden edistäminen. Kummassakin ohjelmassa oli neljä teemaa.

 
Tavoitteena on kansalaisten luottamuksen kääntäminen nousuun ja vakiinnuttaminen korkealle tasolle. Tämä on mahdollista vain, jos hallinnon rakenteet, toiminta, palvelut ja uudistaminen ovat kansalaisille ymmärrettäviä ja osallisuus päätöksenteon valmisteluun, palveluiden suunnitteluun ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseen on mahdollista.
 

Tausta
Avoimen hallinnon edistämisen tulee olla osa kaikkia hallinnontoimintaa ja uudistustyötä.
 
Suomessa avoimen hallinnon toimintaohjelma koskee koko julkista sektoria. Kolmannen toimintaohjelman alkaessa käynnissä on mittavia hallinnon uudistushankkeita. Muutokset ja niiden lopputuloksena syntyvän uudenlainen hallinto tulee pystyä kuvamaan ja kertomaan selkeästi ja ymmärrettävästi. Samoin on tärkeää, että maakuntahallinto alusta alkaen myös käytännön tason toiminnassa ja asenteessa on mahdollisimman avoin. Avoimuus ja julkisuus kulkevat käsi kädessä.
Suomessa julkisuuslaki on erinomainen pohja. Sen kattavasta toimeenpanosta ja uudistustarpeista on huolehdittava.
 

 
Tavoitteet
Suomen Avoimen hallinnon III toimintaohjelmalla edistetään kansalaisten osallisuutta. Teemat vuosille 2017–2019 ovat ymmärrettävyys, avoin maakunta ja julkisuus. Teemojen alla on yhteensä kymmenen toimeenpantavaa sitoumusta, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan ohjelman kuluessa ja sen päätteeksi. 
 
Linkit
Aikataulu
Lausuntoa pyydetään viimeistään 3.3.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Toivomme kommentteja alla esitettyihin sitoumusluonnoksiin ja esityksiä niiden toteutumista kuvaaviksi mittareiksi.
Valmistelijat
Avoin hallinto-hanke/VM: Katju Holkeri, Arja Terho, Johanna Nurmi ja Sonja Joutsenlahti-Wuoristo, sähköpostit avoinhallinto(at)vm.fi tai etunimi.sukunimi@vm.fi
Jakelu:
Aki Hietanen    
Anita Ruokamo    
Anna Hyvärinen    
Anna Lauttamus-Kauppila    
Anne Kauhanen-Simanainen    
Anne Luoto-Halvari    
Anne Tamminen-Dahlman    
Anni Karnaranta    
Ann-Mari Mäntylä    
Ann-Mari Pitkäranta    
Anu Becker    
Ari Wirén    
Arja Terho    
Auli Posti    
Eero Rämö    
Eeva-Liisa Tuomi-Kyrö    
Eija Kara    
Eija Ristimäki    
Elina Sipola    
Elisa Kumpula    
Eriikka Koistinen    
Erik Semenius    
Esa Iivonen    
Esa Tammelin    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Georg Henrik Wrede    
Hanna Helinko    
Hanna Westinen    
Hannamari Helke    
Hannu Gyldén    
Harri Martikainen    
Helena Berg    
Helsingin hallinto-oikeus Helsingin hallinto-oikeus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Iiris Patosalmi    
Iiro Clouberg    
Irja Peltonen    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jaana Beversdorf    
Jaana Lehtovirta    
Janne Puhakka    
Jari Alasmäki    
Jarkko Kolehmainen    
Johanna Nurmi    
Johanna Torkkel    
Johanna Ylitepsa    
Juha Karjalainen    
Juha Madetoja    
Jussi Savola    
Juulia Andersson    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaija Uusisilta    
Kainuun ELY-keskus    
Kaisa Vähähyyppä    
Kari Ilmonen    
Katju Holkeri    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kimmo Kukkavuori    
Kirjaamo Arkistolaitos    
Kirjaamo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Kirjaamo CIMO    
Kirjaamo Energiavirasto    
Kirjaamo Euroopan kriminaalipolitiikan instituutt    
Kirjaamo Evira    
Kirjaamo Fimea    
Kirjaamo Geologian tutkimuskeskus    
Kirjaamo Helsingin hovioikeus    
Kirjaamo Hätäkeskuslaitos    
Kirjaamo Ilmatieteen laitos    
Kirjaamo Itä-Suomen hovioikeus    
Kirjaamo Kansallinen audiovisuaalinen arkisto    
Kirjaamo Kansallinen koulutuksen a.k.    
Kirjaamo KEHA-keskus    
Kirjaamo Keskusrikospoliisi    
Kirjaamo Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirjaamo Kirjaamo    
Kirjaamo Konkurssiasiamiehen toimisto    
Kirjaamo Korkein oikeus    
Kirjaamo Kotimaisten kielten keskus    
Kirjaamo Kuluttajariitalautakunta    
Kirjaamo Liikenteen turvallisuusvirasto    
Kirjaamo Luonnonvarakeskus    
Kirjaamo Maahanmuuttovirasto    
Kirjaamo Maanmittauslaitos    
Kirjaamo Maaseutuvirasto    
Kirjaamo Markkinaoikeus    
Kirjaamo Metsäntutkimuslaitos    
Kirjaamo Museovirasto    
Kirjaamo Näkövammaisten kirjasto    
Kirjaamo Oikeuskanslerinvirasto    
Kirjaamo Oikeusrekisterikeskus    
Kirjaamo Onnettomuustutkintakeskus    
Kirjaamo Opetushallitus    
Kirjaamo Opintotuen muutoksenhakulautakunta    
Kirjaamo Pelastusopisto    
Kirjaamo Poliisiammattikorkeakoulu    
Kirjaamo Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Kirjaamo Puolustusministeriö    
Kirjaamo Pääesikunta    
Kirjaamo Rajavartiolaitoksen esikunta    
Kirjaamo Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos    
Kirjaamo Rikosseuraamuslaitos    
Kirjaamo Rovaniemen hovioikeus    
Kirjaamo Sisäministeriö    
Kirjaamo Sosiaali- ja terveysministeriö    
Kirjaamo Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta    
Kirjaamo Statens ämbetsverk på Åland    
Kirjaamo Suojelupoliisi    
Kirjaamo Suomen Akatemia    
Kirjaamo Suomen ympäristökeskus    
Kirjaamo Suomenlinnan hoitokunta    
Kirjaamo Säteilyturvakeskus    
Kirjaamo Tekes    
Kirjaamo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Kirjaamo Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Kirjaamo Tilastokeskus    
Kirjaamo Tulli    
Kirjaamo Turun hovioikeus    
Kirjaamo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Kirjaamo Työneuvosto    
Kirjaamo Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta    
Kirjaamo Työtuomioistuin    
Kirjaamo Vaasan hovioikeus    
Kirjaamo Vakuutusoikeus    
Kirjaamo Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Kirjaamo Valtakunnanvoudinvirasto    
Kirjaamo Valtiokonttori    
Kirjaamo Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Kirjaamo Valtion tieto- ja viestintätekniikkakesk    
Kirjaamo Valvira    
Kirjaamo Varastokirjasto    
Kirjaamo Verohallinto    
Kirjaamo Viestintävirasto    
Kirjaamo Väestörekisterikeskus    
kirjaamo Ylioppilastutkintolautakunta    
Kirjaamo Ympäristöministeriö    
Kirsi Anttila    
Kristiina Borg    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Laura Klefbohm    
Laura Salmi    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maarit Kaukonen    
Maija Pylkkänen    
Maija Seppälä    
Maija-Liisa Honkola    
Maire Kokko    
Maria Ojaluoma    
Marie Pelkonen    
Marja Hiltunen    
Marja-Riitta Vest    
Mervi Ukkonen    
Mikael Åkermarck    
Mikko Rantala    
Minna Hanhivaara    
Minna Kuisma    
Minna Takaloeskola    
Niklas Wilhelmsson    
Oikeusministeriö    
Olli Hyvärinen    
Olli Häkkinen    
Olli-Pekka Rissanen    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pasi Ontermaa    
Pekka Alhojärvi    
Pekka Kouhia    
Pekka Pulkamo    
Pentti Vattulainen    
Petra Sormunen    
Petri Heikkilä    
Pia Happonen    
Pia Sive    
Pia Viklund    
Pirjo Koivunen    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
poliisihallitus kirjaamo    
Puolustusministeriö    
Päivi Kallioinen    
Päivi Korpiola    
Päivi Kurikka    
Päivi Laakso    
Päivi Railotie    
Päivi Väntönen    
Raija-Liisa Aalto    
Rauno Merisaari    
Referenssiryhmät Valtiokonttori    
Riikka Helistö    
Riikka Laitinen-Sovari    
Riikka Piispa    
Ritva Kujala    
Saara Punkka    
Sami Moksunen    
Sami Nokelainen    
Sanna Kaijanen    
Sari Atkins    
Sari Hietala    
Satakunnan ELY-keskus    
Silja Romo    
Sirpa Virkkala    
Sisäministeriö    
Sonja Joutsenlahti-Wuoristo    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Susanna Leppänen    
Suvi Savolainen    
Tahti-tiimi Valtiokonttori    
Tarja Kinnunen    
Terhi Wainio-Biese    
Tiina Etelämäki    
Tommi Laitio    
Toni Perälä    
Toni Suutari    
Tove Lindell    
Turun hallinto-oikeus Turun hallinto-oikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Ulla Karppinen    
Ulla Tiililä    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus Vaasan hallinto-oikeus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
virkaposti virkaposti    
Virpi Britschgi    
Virpi Kankaanpää    
Virpi Kaukavuori    
Ympäristöministeriö