Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräysten ja ohjeiden muutos: Valvontatietojen toimittaminen potilasvakuutuksen tilastotutkimusta varten

Määräysten ja ohjeiden muutos: Valvontatietojen toimittaminen potilasvakuutuksen tilastotutkimusta varten

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 3/01.11.2020

Vastausaika on päättynyt: 10.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa muutettuihin määräys- ja ohjeluonnoksiin. Lausuntopyyntö koskee määräyksiin ja ohjeisiin 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle kohtaan 4.1.1 Vuosittain toimitettavat konekieliset valvontatiedot tehtyjä muutoksia. Kyseisten määräysten ja ohjeiden lukuihin 2 ja 6 on lisäksi tehty tähän liittyvät tekniset muutokset. Muuttuneet määräykset ja ohjeet on tarkoitus saattaa voimaan 31.12.2020.
Tausta
Vuoden 2021 alussa voimaan tulevan potilasvakuutuslain (948/2019) mukaan Finanssivalvonnan tulee julkaista vähintään kolmen vuoden välein selvitys, josta ilmenee kunkin vakuutusyhtiön potilasvakuutuksen toteutunut tulos vähintään viideltä edeltävältä kalenterivuodelta.
Tavoitteet
Lausuntopyynnön kohteena olevilla määräysten ja ohjeiden muutoksilla Finanssivalvonta käynnistää potilasvakuutuksen selvitystä varten tarvittavan tiedon keruun. Tieto kerätään vuosittain siten, että ensimmäinen tiedonkeruu koskee pelkästään vuoden 2020 lopun vastuuvelkaa. Raportointitaulukoiden mukainen täysi raportointi aloitetaan vuodesta 2021 lähtien.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 10.8.2020 klo 23.59.
Valmistelijat
Lisätietoja:
Määräykset ja ohjeet 1/2011:
finanssianalyytikko Kirsti Svinhufvud, kirsti.svinhufvud(at)finanssivalvonta.fi
VT-tiedonkeruutaulukot sekä niiden täyttöohjeet:
johtava matemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, pirkko.welin-siikaluoma(at)finanssivalvonta.fi
johtava matemaatikko Toni Blomster, toni.blomster(at)finanssivalvonta.fi
Jakelu:
Finanssiala ry    
Försäkringsaktiebolaget Alandia    
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike    
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike    
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia    
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia    
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva    
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva    
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö    
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö    
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö    
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö    
Pohjola Vakuutus Oy    
Pohjola Vakuutus Oy    
Potilasvakuutuskeskus    
Protector Forsikring ASA, filial Finland    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag