Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnokset asetuksista koskien Uudellemaalle perustettavia valtion luonnonsuojelualueita

Luonnokset asetuksista koskien Uudellemaalle perustettavia valtion luonnonsuojelualueita

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5011/2018

Vastausaika on päättynyt: 22.2.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Miljöministeriet ger tillfälle att lämna utlåtande om de utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas på statlig mark i Nyland
Bakgrund
Förordningar gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Nyland. Alla de områden som ska inrättas som skyddsområden ägs av staten och har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål. Områdena ingår till största delen i olika skyddsprogram och i nätverket Natura 2000.

Avsikten är att genom en förordning av statsrådet inrätta 32 naturskyddsområden med en sammanlagd areal på ca 21 747 hektar. Områden som utgör högst 100 hektar, sammanlagt 67 områden med en sammanlagd areal på 2 299 hektar, inrättas genom en förordning av miljöministeriet. Dessutom inrättas genom en separat förordning av statsrådet Porkala naturskyddsområde, med en areal på 12 777 hektar. Avsikten är att i Nyland inrätta sammanlagt 100 naturskyddsområden med en sammanlagd areal på ca 36 823 hektar.

De nya naturskyddsområdena finns i Borgnäs, Borgå, Esbo, Hangö, Helsingfors, Hyvinge, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis. Ett av skyddsområdena ligger delvis i Loppi kommun i landskapet Tavastland.
 
Länkar:

http://www.metsa.fi/uusimaa-suojelualueita - Alueiden kartat ovat Metsähallituksen internet-sivuilla.

http://www.metsa.fi/web/sv/nyland-skyddsomraden - Kartor över områdena finns på Forststyrelsens webbplats.

Bilagor:

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Porkkalan luonnonsuojelualueesta.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Porkkalan luonnonsuojelualueesta

Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista.pdf - Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista

Utkast till statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Nyland.pdf - Utkast till statsrådets förordning om naturskyddsområden i landskapet Nyland

Utkast till statsrådets förordning om Porkala naturskyddsområde.pdf - Utkast till statsrådets förordning om Porkala naturskyddsområde

Utkast till miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Nyland.pdf - Utkast till miljöministeriets förordning om naturskyddsområden i landskapet Nyland

Muistioluonnos valtioneuvoston asetus Uudenmaan luonnonsuojelualueet.pdf - Muistioluonnos valtioneuvoston asetus Uudenmaan luonnonsuojelualueet

Muistioluonnos valtioneuvoston asetus Porkkalan luonnonsuojelualue.pdf - Muistioluonnos valtioneuvoston asetus Porkkalan luonnonsuojelualue

Muistioluonnos ympäristöministeriön asetus Uudenmaan luonnonsuojelualueet.pdf - Muistioluonnos ympäristöministeriön asetus Uudenmaan luonnonsuojelualueet

Lausuntopyyntö Uusimaa suomi.docx - Lausuntopyyntö Uudellemaalle perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista

Lausuntopyyntö Uusimaa_sv.docx - Begäran om utlåtande om utkasten till förordningar om de statliga naturskyddsområden som ska inrättas i Nyland

Tidtabell
Utlåtanden kan lämnas fram till den 22 februari 2019.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Miljöministeriet ber att utlåtanden om förordningsutkasten i första hand ska lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi. Utlåtanden kan också skickas till miljöministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo@ym.fi eller Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet.
 
Beredare
Närmare upplysningar ges av miljörådet Kristiina Niikkonen (tfn 0295 250 198 eller fornamn.efternamn@ym.fi), och vid Forststyrelsen av specialplanerare Annukka Rasinmäki (tfn 0206 394 694 eller fornamn.efternamn@metsa.fi) samt av lagstiftningsrådet Johanna Korpi (tfn 0295 250 278).
 
Sändlista:
Askolan-Pukkilan riistanhoitoyhdistys    
BirdLife Suomi ry    
Espoo-Kauniaisten riistanhoitoyhdistys    
Espoon kaupunki    
Fingrid Oyj    
Finnpilot Pilotage Oy    
Hangon kaupunki    
Hankoniemen riistanhoitoyhdistys    
Helsingin kaupunki    
Helsingin riistanhoitoyhdistys    
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry    
Hyvinkään kaupunki    
Hyvinkään riistanhoitoyhdistys    
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Hämeen liitto    
Inkoon kunta    
Inkoo-Snappertunan riistanhoitoyhdistys    
Järvenpään kaupunki    
Kalatalouden keskusliitto    
Karjaan riistanhoitoyhdistys    
Karjalohjan riistanhoitoyhdistys    
Karkkilan kaupunki    
Keski-Uusimaan riistanhoitoyhdistys    
Kirkkonummen kunta    
Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys    
Lapinjärven kunta    
Lapinjärven riistanhoitoyhdistys    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Liljendalin riistanhoitoyhdistys    
Lohjan kaupunki    
Lohjan riistanhoitoyhdistys    
Lopen kunta    
Loviisan kaupunki    
Loviisan riistanhoitoyhdistys    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto    
maa- ja metsätalousministeriö    
Meritaito    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Myrskylä-Artjärven riistanhoitoyhdistys    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mäntsälän riistanhoitoyhdistys    
Nummi-Pusulan riistanhoitoyhdistys    
Nurmijärven kunta    
Nurmijärven riistanhoitoyhdistys    
Orimattilan riistanhoitoyhdistys    
Pohjan riistanhoitoyhdistys    
Pornaisten kunta    
Pornaisten riistanhoitoyhdistys    
Porvoon kaupunki    
Porvoon riistanhoitoyhdistys    
Pukkilan kunta    
puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Raaseporin kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Ruotsinpyhtään riistanhoitoyhdistys    
Sammatin riistanhoitoyhdistys    
Senaattikiinteistöt    
Sipoon kunta    
Sipoon riistanhoitoyhdistys    
sisäasiainministeriö    
Siuntion kunta    
Siuntion riistanhoitoyhdistys    
Suomen Ammattikalastajaliitto ry    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry.    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry. Uudenmaan piiri    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Metsästäjäliitto    
Suomen partiolaiset ry.    
Suomen riistakeskus    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen ympäristökeskus    
Tammisaaren riistanhoitoyhdistys    
Tenholan riistanhoitoyhdistys    
Tuusulan kunta    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan riistakeskus    
valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Vantaan riistanhoitoyhdistys    
Vihdin ja Karkkilan riistanhoitoyhdistys    
Vihdin kunta    
WWF Suomi