Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2942/2023

Vastausaika on päättynyt: 13.2.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Pääministeri Sanna Marinin hallitus esitti lisätalousarvion laatimisen yhteydessä, avustusta asunto-osakeyhtiöille joiden lämmitys perustuu sähköön ja joiden lämmitykseen käytettävän sähkön kustannuksista vastaa asunto-osakeyhtiö. Avustus olisi samansuuntainen kuin kuluttaja-asiakkaille valmisteltu sähköenergialaskun hyvitys.


 
Tausta
Avustusta on päätetty valmistella, koska muun muassa sähkön hinta alkoi nousta jo vuoden 2021 loppupuolella ja on jatkunut vuoden 2022 ajan. Erityisesti Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan seurauksena helmikuusta 2022 lähtien jatkunut nopea ja jatkuva hintojen nousu poikkeaa huomattavasti tavanomaisesta tilanteesta, jossa on mahdollista ostaa kohtuuhintaista sähköenergiaa.

 
Tavoitteet
Tarkoituksena olisi lieventää korkeiden sähkölaskujen vaikutuksia kotitalouksille. Keskeisenä tavoitteena on saada vaikutus näkymään asuntoyhtiöiden taloudessa ja sitä kautta hillitä vastikkeiden nousua.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan maanantaina 13.2. klo 16:15 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntoyhteisöjen sähköenergiakustannusten avustuksesta.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei toimiteta erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa rakennusneuvos Jyrki Kauppinen, sähköposti jyrki.kauppinen [@] gov.fi.
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiakaupungit ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Finanssiala ry    
Fingrid Oyj    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.    
Oikeusministeriö    
Paikallisvoima ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen isännöintiliitto    
Suomen kiinteistöliitto    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry (ElFi)    
Suomen yrittäjät    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Asiasanat

Energia, rakentaminen, asuminen

Kaukolämpö, mittaus, uusiutuva energia, valtionavustukset