Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö koskien Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan valtion maalle perustettavia luonnonsuojelualueita

Lausuntopyyntö koskien Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan valtion maalle perustettavia luonnonsuojelualueita

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18153/2021

Vastausaika on päättynyt: 23.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa ja ne on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin. Alueet kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin ja Natura 2000 -verkostoon.
Tausta
Suojeltavat alueet säilytetään luonnontilaisina. Niiden häiriötön kehitys turvataan tarvittaessa ennallistamalla muuttuneita luonnon- ja perinneympäristöjä. Alueet palvelevat jokamiehenoikeuksien puitteissa myös retkeilyä, luontoharrastusta, tutkimusta ja opetusta. Luonnonsuojelualueiden perustamista ovat valmistelleet ympäristöministeriö ja Metsähallitus, jotka ovat kuulleet laajasti eri tahojen näkemyksiä paikallisissa tilaisuuksissa ja keskusteluissa vuonna 2018. Lausunnolla olevat asetusluonnokset ovat osa laajempaa säädösvalmistelua, jossa perustetaan eri puolille Suomea kaikkiaan noin 670 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa.
Tavoitteet
Pohjois-Pohjanmaalle on tarkoitus perustaa yhteensä 47 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 36 560 hehtaaria. Näistä valtioneuvoston asetuksella perustettaisiin 33 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 35 984 hehtaaria. Luonnonsuojelualueista 14 perustettaisiin ympäristöministeriön asetuksella. Näiden alueiden yhteispinta-ala on noin 576 hehtaaria. Perustettavat luonnonsuojelualueet sijaitsevat Hailuodon, Iin, Kalajoen, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Pudasjärven, Pyhäjoen, Raahen, Reisjärven, Siikajoen, Siikalatvan, Tyrnävän, Utajärven ja Vaalan kuntien tai kaupunkien alueella. Luonnonsuojelualueet perustettaisiin monipuolisesti Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa edustavien dyynien, hiekkarantojen, lehtojen, vanhojen metsien, soiden, lintukosteikkojen ja merenrantaluonnon suojelemiseksi. Luonnonsuojelualueet turvaisivat myös rakennetun kulttuuriperinnön ja perinnemaisemien ylläpitämistä ja tukisivat retkeilyä, opetusta ja tutkimusta.
Linkit
Liitteet:

Valtioneuvoston asetus_PPO_lausuntopyyntö.pdf - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi

SR_Norra Österbotten.pdf - Utkast statsrådets förordning

Muistioluonnos_VNA_Pohjois-Pohjanmaa_suojelualueiden perustaminen.pdf - Muistioluonnos valtioneuvoston asetuksesta

Ympäristöministeriön asetus_PPO_lausuntopyyntö.pdf - Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi

MF_Norra Österbotten.pdf - Utkast miljöministeriets förordning

Muistioluonnos_YMA_Pohjois-Pohjanmaan suojelualueiden perustaminen.pdf - Muistioluonnos ympäristöministeriön asetuksesta

Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja 10.12.2021 mennessä. Lausuntoja voi antaa 23.12.2021 asti.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla tähän lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntopyyntöön on mahdollista vastata myös toimittamalla lausunto ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo.ym@gov.fi / Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto). Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö, p. 029 525 0433, leila.suvantola@gov.fi ja erikoissuunnittelija Ari Meriruoko, Metsähallituksen luontopalvelut, p. 020 6396371, ari.meriruoko@metsa.fi.  
Jakelu:
Ala-Temmeksen erä ry    
BirdLife Suomi ry    
Fingrid Oyj    
Haapajärven-Reisjärven riistanhoitoyhdistys    
Hailuodon kunta    
Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry    
Hailuodon metsästysseura ry    
Hailuodon riistanhoitoyhdistys    
Haukiputaan metsästysyhdistys ry    
Huttukylän erä ry    
Iin kunta    
Iin seudun riistanhoitoyhdistys    
Iin ympäristöyhdistys ry    
Joloksen Erä ry    
Kalajoen kaupunki    
Kalajoen-Alavieskan riistanhoitoyhdistys    
Kellon metsästysseura ry    
Kempeleen kunta    
Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys ry    
Kempeleen-Oulunsalon riistanhoitoyhdistys    
Kiimingin Erämiehet ry    
Kiimingin-Ylikiimingin riistanhoitoyhdistys    
Kiiminkien luonnonsuojeluyhdistys ry    
Koitelin Erä ry    
Lakeuden Luonto ry    
Leuvan erä ry    
Limingan kunta    
Limingan-Temmeksen Metsästysyhdistys ry    
Lumijoen kunta    
Lumijoen Metsästysyhdistys ry    
Luohuan Seudun Erämiehet ry    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsähallitus    
Metsänkulkijat ry    
Metsästäjäliitto, Oulun piiri    
Muhoksen kunta    
Muhoskylän kalastuskunta    
Museovirasto    
Mäentaustan erämiehet ry    
Möykkylän metsästäjät ry    
Oijärven kalastuskunta    
Oijärven metsästysseura ry    
Oulujoen Eräseura ry    
Oulujokilaakson Luonto ry    
Oulun Erä- ja Kennelkerho ry    
Oulun Erä-84 ry    
Oulun kaupunki    
Oulun Riistamiehet ry    
Oulunsalon Metsästysyhdistys ry    
Paavolan metsästysseura ry    
Palosaaren Eränkävijät ry    
Pattijoen Metsästysseura ry    
Pohjanmaan riistaneuvosto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Postitelen erä ry    
Pudasjärven kaupunki    
Pudasjärven luonnonsuojeluyhdistys ry    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjokialueen luonnonsuojeluyhdistys ry    
Pyhänsivun Metsästysseura ry    
Päijänteen Riistansuojelijat ry    
Raahen kaupunki    
Raahen Seudun Luonnonystävät ry    
Rajavartiolaitos    
Rannikko-Pohjanmaan riistaneuvosto    
Reisjärven Eräveljet ry    
Reisjärven kunta    
Revonlahden Metsästysseura ry    
Rimpisoiden Riistamiehet ry    
Saloisten jahtimiehet ry    
Sanginjoen Riistakerho ry    
Siikajoen Eräkaverit ry    
Siikajoen kunta    
Siikajoen Riistamiehet ry    
Siikalatvan kunta    
Siikalatvan Luonto ry    
Sisäministeriö    
Sotkan erä ry    
Suokylän Eräpojat ry    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Kalajokilaakson yhdistys ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ry    
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan ­piiri ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Metsästäjäliitto    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Tannilan metsästysseura    
Tauvon Metsästysseura ry    
Tupoksen metsästys- ja kalastusseura ry    
Tyrnävän kunta    
Tyrnävän Riistansuojelijat ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Upseerien metsästysyhdistys ry    
Utajärven kunta    
Vaalan kunta    
Valtiovarainministeriö    
Vuorikosken Erämiehet ry    
WWF Suomi    
Ylikiimingin Metsästysseura ry    
Asiasanat

luonnonsuojelu

naturvård

luonnonsuojelualueet

naturvårdsområde