Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen turvallisesti, ennakoitavasti ja tehokkaasti

Asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottaminen turvallisesti, ennakoitavasti ja tehokkaasti

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM061:00/2017

Vastausaika on päättynyt: 6.7.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Pääministeri Sipilän hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on uudistaa asuntokantaa, vastata asuntojen kysyntään, lisätä asumisen valinnanvapautta sekä vastata asuntotarpeen rakenteen muutokseen.
 
Asunto-osakeyhtiölain osalta hallitusohjelman tavoitetta voidaan edistää ns. purkavan uusakentamisen päätöksentekoa helpottamalla. Oikeusministeriö asetti 2.10.2017 työryhmän valmistelemaan ehdotusta lain muuttamisesta purkavan lisärakentamisen helpottamiseksi siten, että samalla turvataan kunkin osakkaan asuminen, asuntovarallisuuden arvo ja muut asunto-osakkeiden tuottamat oikeudet.

Työryhmä sai työnsä päätökseen määräajassa (30.4.2018) ja työryhmän mietintö julkaistiin 8.5.2018.
Liitteet:
Aikataulu
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 6.7.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, puh. 02951 50074 ja erityisasiantuntija Markus Tervonen, puh. 02951 50558 (etunimi.sukunimi@om.fi).

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  

 
Jakelu:
Asukasliitto ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asumisterveysliitto AsTe ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finanssialan Keskusliitto ry    
GSP Group Oy    
Helsingin kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Invalidiliitto ry    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA Ry    
Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
OP-ryhmä    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen asunto-osakkeenomistajat ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen veroasiantuntijat ry    
Suomen vuokrananantajat    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen kaupunki    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vahanen-yhtiöt    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vanhustyön keskusliitto ry    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Vuokralaiset ry    
Ympäristöministeriö