Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä luotsauslain muuttamiseksi

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä luotsauslain muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/337/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 23.9.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta luotsauslain (940/2003) muuttamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luotsauslakia.  Luotsauslaissa mahdollistettaisiin luvanvarainen etäluotsaus, jossa luotsi hoitaa tehtäviään muualla kuin luotsattavassa aluksessa. Liikenne- ja viestintävirasto voisi luotsausyhtiön hakemuksesta myöntää luvan etäluotsaukseen määräajaksi. Lisäksi lakiin esitetään muutoksia liittyen tilapäiseen luotsipaikkaan sekä ulkomaisten valtionalusten velvollisuuteen käyttää luotsia.
Tausta

On tarpeellista selvittää, miten etäluotsausta voitaisiin hyödyntää ja miten se kannattaisi järjestää tulevaisuudessa. Esityksen keskeinen tavoite onkin mahdollistaa useiden eri teknologioiden kokeileminen todellisissa väyläolosuhteissa. Luvanvaraisen etäluotsauksen avulla voitaisiin määritellä vaatimuksia, jotka mahdollistavat turvallisen luotsauksen ilman, että luotsi fyysisesti nousee alukseen. Toiminnassa voitaisiin esimerkiksi tunnistaa, millaiset toimintamallit soveltuvat luotsaukseen luotsin toimiessa muualla kuin aluksessa, mitä tietoja ja millaisia tiedonsiirtoyhteyksiä siihen tarvitaan sekä mitä teknologioita siinä voitaisiin hyödyntää. Lisäksi etäluotsaustoiminnassa voitaisiin arvioida, mitkä toimijat tulevaisuudessa tulevat osallistumaan väylänavigointiprosessiin.
 
 

Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on parantaa luotsaustoiminnan turvallisuutta ja tehokkuutta pitkällä aikavälillä sekä edistää uusien teknologioiden kokeilemista ja tiedon laajempaa hyödyntämistä luotsaustoiminnassa. Esitys tukisi hallitusohjelman tavoitetta kokeilukulttuurin käyttöönottamisesta ja digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamisesta.

 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 23.9.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä
Valmistelijat
Lisätietoja:

Ylitarkastaja Mira Karppanen, puh. 0295 34 2094, mira.karppanen@lvm.fi
Erityisasiantuntija Tero Jokilehto, puh. 0295 34 2782, tero.jokilehto@lvm.fi
Ylitarkastaja Katariina Vuorela, puh. 0295 34 2029, katariina.vuorela@lvm.fi
Ylitarkastaja Olli Lehtilä, puh. 0295 34 2106, olli.lehtila@lvm.fi


 
Jakelu:
Aboa Mare, ammattikorkeakoulu Novia, Turku    
Arctia    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Business Finland    
DIMECC Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finnpilot Pilotage Oy    
Högskolan på Åland    
Ilmatieteen laitos    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kuntaliitto    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Luotsiliitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus – Meriturva    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Neste Oyj    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Paikkatietokeskus    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rollsroyce Oy Ab    
Satakunnan ammattikorkeakoulu, Rauma    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Vesitieyhdistys    
Suomen Ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Venealan Keskusliitto Finnboat ry    
Viestintävirasto    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

liikenne

trafi

liikenne- ja viestintäministeriö

luotsaus