Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaluonnos, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen pelastustoimi

Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaluonnos, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen pelastustoimi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6181/2021

Vastausaika on päättynyt: 30.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Tausta

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa (10.12.2019) on laajasti sitouduttu edistämään toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Myös pelastustoimen strategiassa vuoteen 2025 (Sisäministeriön julkaisu 18/2016) mainitaan tavoitteena edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä monimuotoisuutta pelastustoimessa.

Sisäministeriö asetti 13.5.2020 pelastustoimen kansallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän toimikaudeksi 1.6.2020-31.12.2021. Työryhmä koostuu pelastuslaitosten, alan järjestöjen, ammattiliittojen sekä valtion pelastusviranomaisten edustajista.

Tavoitteet
Pelastustoimen kansallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän tavoitteena on järjestää sisäasiainhallinnon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten käsittely pelastustoimen osalta keskeiset sidosryhmät mukaan ottaen. Työryhmän tehtävänä on tarkastella pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita sekä valmistella pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden toimintaohjelma. Työryhmän on tuotettava tietoa ja toimenpide-ehdotuksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja päätöksenteon tueksi koko pelastustoimen käyttöön. Työryhmä toimii myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten asiantuntijana arvioitaessa pelastustoimen lainsäädäntöhankkeita ja toimialan ohjeistusta.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 30.6.2021 klo 16.00 mennessä. Annetut lausunnot ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan mennessä saapuneet lausunnot.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyynnön kohteena on työryhmän laatima Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaluonnos, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen pelastustoimi. Toimintaohjelmaluonnos sisältää sekä arvion tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilasta sekä tavoitteet ja toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseksi pelastusalalla.

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa liitteenä olevasta toimintaohjelmaluonnoksesta. Myös muut tahot kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa. Lausunnon voi antaa suomeksi tai ruotsiksi. Annetut lausunnot otetaan huomioon toimintaohjelman viimeistelemisessä. Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@intermin.fi. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/6181/2021.

Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen

Sisäministeriö
PL 26
00023 VALTIONEUVOSTO
 
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:

Johtava asiantuntija Tanja Ulvinen, sisäministeriö, p. 0295 488 696, tanja.ulvinen@intermin.fi
Pelastusylitarkastaja Mira Leinonen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 016 572, mira.leinonen@avi.fi
Jakelu:
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Lapin pelastusliitto    
Pohjois-Savon pelastusliitto    
Allianssi ry    
Amnesty International    
Autismiliitto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savon pelastusliitto    
Etelä-Suomen aluehalintovirasto    
Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund    
Folktinget    
Helsingin kaupungin pelastuslaitos    
Helsingin pelastusliitto    
Ihmisoikeusliitto    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kaakkois-Suomen pelastusliitto Kaspeli    
Kainuun pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Suomen pelastusliitto    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Kuntaliitto    
Kuurojen Liitto    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin pelastuslaitos    
Lastensuojelun Keskusliitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Suomen pelastusliitto    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Mannerheimin lastensuojeluliitto    
Mielenterveyden keskusliitto    
Moniheli ry    
Muistiliitto    
Naisasialiitto Unioni    
Naisjärjestöjen Keskusliitto    
Näkövammaisten keskusliitto ry    
Oikeusministeriö, demokratia- ja julkisoikeusosasto    
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos    
Pelastusalan naiset ry    
Pelastuskoulu    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan pelastusliitto    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan pelastusliitto    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen pelastusliitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Romanifoorumi    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan pelastuslaitos    
Sateenkaariperheet ry    
Seta    
Somaliliitto    
Suomen palopäällystöliitto    
Suomen pelastusalan ammattilaiset    
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö    
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy    
Trasek    
Uskot foorumi ry    
Uudenmaan pelastusliitto    
Vanhustyön keskusliitto    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
Väestöliitto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Asiasanat

Yhdenvertaisuus

Tasa-arvo

Pelastustoimi