Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö kansallista tieliikenteen päästökauppaa koskevasta arviomuistioluonnoksesta

Lausuntopyyntö kansallista tieliikenteen päästökauppaa koskevasta arviomuistioluonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3882/2021

Vastausaika on päättynyt: 3.12.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne kansallista tieliikenteen päästökauppaa koskevasta arviomuistioluonnoksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut helmikuussa 2021 hankkeen, jossa arvioidaan kansallisen tieliikenteen päästökaupan toimeenpanoa.  Hanketta on toteuttanut poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä, jonka toimikausi on 3.3.2021–31.12.2021. Hankkeen tavoitetta ja työryhmän tehtäviä täydennettiin Euroopan komission 14.7.2021 julkaiseman säädösehdotuspaketin (Fit for 55) johdosta.

Työryhmän tehtävänä on laatia arviomuistio. Lausuntoa pyydetään työryhmän valmistelemasta muistion luonnoksesta. Arviomuistio on selvitys päästökauppajärjestelmän ominaisuuksista ja vaikutuksista. Se ei ole esitys tieliikenteen päästökaupan käyttöönotosta.

Lausunnoissa toivotaan erityisesti näkemyksiä kansallisen mallin tarkoituksenmukaisuudesta, vaikutusten arvioinnista ja mahdollisista kompensaatiomalleista.
Tausta
Hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Liikenteen päästövähennystavoitteiden tulee vastata tähän tavoitteeseen. Suomi vähintään puolittaa kotimaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Valtioneuvosto teki 6.5.2021 periaatepäätöksen kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä eli fossiilittoman liikenteen tiekartasta vuoteen 2030.

Fossiilittoman liikenteen tiekartassa päästöjä vähennetään kolmessa vaiheessa. Virkamiestyöryhmän valmistelu liittyy tiekartan kolmanteen, ehdolliseen vaiheeseen. Jos kahden ensimmäisen vaiheen toimenpiteet eivät riitä, päästökauppa voisi tulla mukaan kolmannessa vaiheessa. Mahdollisten lisätoimenpiteiden arvioinnissa otetaan huomioon Suomen hiilineutraalisuustavoitteen eteneminen muilla kuin liikennesektorilla, kustannustehokkuus, vaikutus kilpailukykyyn sekä alueellinen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Työryhmän työssä on otettu huomioon Euroopan komission ehdotus ja sen vaikutukset kansallisten tieliikenteen päästökaupan valmisteluun ja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen. Työryhmä on työnsä kuluessa myös pyytänyt näkemyksiä järjestöiltä ja yrityksiltä. Niitä on hyödynnetty muistion laadinnassa.
Tavoitteet
Arviomuistion tarkoituksena on arvioida kansallista tieliikenteen päästökauppaa, sen toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutuksia. Tarkoituksena on myös lisätä tieliikenteen päästökaupan tietopohjaa ja tukea näin myös komission ehdotuksen kansallista käsittelyä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 3.12.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta arviomuistiosta. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa asiassa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Matleena Kurki-Suutarinen, puh. 0295 342 043, sähköposti etunimi.sukunimi(at)gov.fi ja erityisasiantuntija Valtteri Härmälä, puh. 0295 342 039, sähköposti etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Aalto-yliopisto    
Autoalan keskusliitto ry    
Autoliitto ry    
Autotuojat ja -teollisuus    
Autotuojat ja -teollisuus    
Bioenergia ry    
Climate Leadership Coalition    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etanoliautoilijat ry    
Gasum Oy    
Gasum Oy    
HSL Helsingin seudun liikenne    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilmastopaneeli    
Ilmatieteen laitos    
ITS Finland ry    
Kaasuautoilijat ry    
Kaupan liitto    
Kemianteollisuus ry    
Kesko Oyj    
Kesko Oyj    
Keskuskauppakamari ry    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen yliopisto    
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic    
Linja-autoliitto ry    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten liitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry    
Motiva Oy    
NEOT Oy    
NEOT Oy    
Neste Oyj    
Neste Oyj    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oy Teboil Ab    
Oy Teboil Ab    
Paikallisliikenneliitto    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Palvelualojen työnantajat Palta ry.    
Puolustusministeriö    
Pyöräliitto ry    
Rahtarit ry    
Rakennusteollisuus RT ry / INFRA ry    
Sahateollisuus ry    
SF-CARAVAN RY    
Sisäministeriö    
SITRA Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto    
SOK ABC-ketjuohjaus    
SOK Suomen osuuskauppojen keskuskunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
ST1 Oy    
StepOne Tech Oy    
STTK ry    
Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry    
Suomen Bensiinikauppiaitten ja Liikennepalvelualojen Liitto SBL ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen ilmastopaneeli    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry    
Suomen taksiliitto r.y.    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen yrittäjät ry    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vediafi Oy    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
World Energy Council Finland ry    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry