Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö VNa maatalouden ja matkailun alaan kuuluvista kausiluonteista toimintaa sisältävistä toimialoista annetun VNan muuttamisesta

Lausuntopyyntö VNa maatalouden ja matkailun alaan kuuluvista kausiluonteista toimintaa sisältävistä toimialoista annetun VNan muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/34927/2022

Vastausaika on päättynyt: 2.2.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu muutos kausityöasetuksen 1 §:n 1 momentin 3 kohtaan (Valtioneuvoston asetus maatalouden ja matkailun alaan kuuluvista kausiluonteista toimintaa sisältävistä toimialoista (966/2017)). Luonnontuotteiden keruu kuuluisi jatkossa kausityölain soveltamisalaan. Muutos tehtäisiin lisäämällä luetteloon toimialaluokitus TOL 2008 luokka A 02300, johon kuuluu metsässä kasvavien luonnontuotteiden, muun muassa metsämarjojen, eli mustikan, puolukan, lakan, vadelman, karpalon, tyrnin, pihlajanmarjan ja katajanmarjan keruu.
Tausta
Ehdotetun muutoksen syynä on, että luonnonmarjojen kerääjien maahantuloon liittyvät järjestelyt eivät kaikilta osin ole laissa yksityiskohtaisesti säänneltyjä. Lisäksi hyväksikäyttöepäilyjen vuoksi ei nykyisenkaltaista järjestelyä ole perusteltua ylläpitää. Thaimaan viranomaiset ovat jo usean satokauden aikana vaatineet, että keräämisen tulisi tapahtua työsuhteessa ja vastaava muutos oli valmisteilla jo keväällä 2022, mutta asetusmuutosta ei lopulta viime satokaudeksi tehty, kun aikaa satokauden alkuun oli enää hyvin vähän.

 
Tavoitteet
Kun luonnonmarjojen kerääjät saatetaan kausityölain piiriin, järjestely on tarkemmin laissa säännelty ja kerääjien oikeusasema selkiytyy entisestään.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 2.2.2023. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 2.2.2023 mennessä. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi myös lähettää sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon, osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/34927/2022.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Ariann Grandell, +358 295 047 236. 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi. 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen AVI    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Itä-Suomen AVI    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE-toimisto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Lounais-Suomen AVI    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Maahanmuuttovirasto    
Maaseudun työnantajaliitto    
MMM/luonnonvarat    
OM    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen AVI    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
STM/TTO, SVO, TUTO UM    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen suurlähetystö Bangkok    
Svenska Lantbruksproducenternas Förbund SLC    
Teollisuusliitto    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
VM/ verotus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
YM/asuminen    
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet    
Asiasanat

ulkomaalaiset marjanpoimijat

kausityö