Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamisesta

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 6/41/2015

Vastausaika on päättynyt: 18.1.2017

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Maaliskuun 2017 alusta alkaen myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton avioliittolain muuttamisesta annetun lain (156/2015) nojalla. Tähän liittyen oikeusministeriössä on valmisteltu luonnos valtioneuvoston asetukseksi avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamisesta. Muutoksella mahdollistetaan sukupuolineutraalin vihkikaavan käyttäminen siviilivihkimisen toimittamisessa.
Liitteet:

OM_asetusluonnos.pdf - valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamisesta / statsrådsförordning om ändring av 9 § i äktenskapsförordningen

OM_asetusmuistio.pdf - ehdotus valtioneuvoston asetukseksi avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamisesta / förslag till statsrådsförordning om ändring av 9 § i äktenskapsförordningen

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään keskiviikkona 18.1.2017.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta asetusluonnoksesta ”valtioneuvoston asetus avioliittolain 9 §:n muuttamisesta” ja asetusmuistiosta ”ehdotus valtioneuvoston asetukseksi avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamisesta”.

Lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Tutkija Aleksi Heikkilä, puh. 02951 50283, sähköpostiosoite aleksi.heikkila(at)om.fi (poissa 20.12.2016-15.1.2017)
Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, puh. 02951 50260, sähköpostiosoite outi.h.kemppainen(at)om.fi

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Helsingin käräjäoikeus    
Hämeen maistraatti    
Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö    
Itä-Suomen maistraatti    
Kaakkois-Suomen maistraatti Kotkan yksikkö    
Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö    
Kaakkois-Suomen maistraatti Lappeenrannan yksikkö    
Lapin maistraatti    
Lounais-Suomen maistraatti Paraisten yksikkö    
Lounais-Suomen maistraatti Porin yksikkö    
Lounais-Suomen maistraatti Rauman yksikkö    
Lounais-Suomen maistraatti Salon yksikkö    
Lounais-Suomen maistraatti Turun yksikkö    
Länsi-Suomen maistraatti    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen maistraatti    
Sateenkaariperheet ry    
SETA ry    
Sisä-Suomen maistraatti    
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry    
Suomen Tuomariliitto ry    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan maistraatti    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

äktenskap

avioliitto