Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö liikenne –ja viestintäministeriön arviomuistiosta EASA-asetuksen voimaantuloon liittyvistä ja eräistä muista kansallisista ilmailulainsäädännön muutostarpeista

Lausuntopyyntö liikenne –ja viestintäministeriön arviomuistiosta EASA-asetuksen voimaantuloon liittyvistä ja eräistä muista kansallisista ilmailulainsäädännön muutostarpeista

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1847/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 17.5.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne-ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistiosta EU:n siviili-ilmailun turvallisuutta ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto EASA:a koskevan EU:n perusasetuksen (EU) 2018/1139 (EASA-asetus) voimaantuloon liittyvistä ja eräistä muista kansallisista ilmailulainsäädännön muutostarpeista. EASA-asetus tuli voimaan 11.9.2018. Asetuksen voimaantulon myötä on tarpeen arvioida muutostarpeet kansalliseen siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaan sääntelyyn. Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut arviomuistion koskien EASA-asetuksesta johtuvia kansallisia muutostarpeita. Arviomuistiossa on lisäksi selostettu eräitä muita EASA-asetuksesta riippumattomia ilmailulainsäädännön päivittämistarpeita. 
Tausta
Ilmailun turvallisuussääntely on hyvin pitkälti harmonisoitu EU:ssa suoraan sovellettavilla asetuksilla. Kansallista sääntelyä ja liikkumavaraa on hyvin vähän. Ilmailulailla säädettäviä kansallisia asioita ovat olleet lähinnä harrasteilmailu, sotilasilmailu ja säännökset toimivaltaisesta viranomaisesta. EASA-asetus kaventaa kansallista toimivaltaa entisestään. Uusi EASA-asetus tuo turvallisuuskysymyksissä EU-tasolle aiempaa yhtenäisemmät säännöt muun muassa miehittämättömässä ilmailussa, lentoliikenteen kyberturvallisuudessa ja lentoasematoiminnoissa (maahuolinta). Näitä osa-alueita säännellään jatkossa EU-tasolla.
Tavoitteet
Edellä mainittujen EU-sääntelystä johtuvien muutosten toteuttamiseksi liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnistetty lainsäädäntöhake ilmailulain uudistamiseksi. Ilmailulakia tulee muuttaa muun muassa lain soveltamisalan ja miehittämätöntä ilmailua koskevien säännösten osalta. Lisäksi hankkeessa selvitetään niin sanottuja ultrakevyitä ilma-aluksia koskevien säännösten muutostarpeet sekä se, onko Suomessa tarve hyödyntää asetuksessa säädettyä mahdollisuutta ulottaa tiettyjen asetuksen säännösten soveltaminen myös valtion ilma-aluksiin. Hankkeessa arvioidaan myös ilmailulakiin EU-lainsäädännön tuomien muutosten lisäksi myös eräitä muita yksittäisiä tarpeelliseksi havaittuja tarkistuksia koskien muun muassa ilmailulta rajoitettuja alueita. Arviomuistion pohjalta saadun lausuntopalautteen pohjalta valmistellaan hallituksen esitys ilmailulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Luonnos hallituksen esitykseksi on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle kesällä 2019.    
 
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 17.5.2019.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa arviomuistiosta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (
kirjaamo@lvm.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä liikenne- ja viestintäministeriön diaarinumeroa LVM/1847/03/2018.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat

Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Sini Lahdenperä, sini.lahdenpera(at)lvm.fi, p. 0295 34 2080 ja ylitarkastaja Mira Karppanen, mira.karppanen(at)lvm.fi, p. 029 534 2094

Jakelu:
Aavahelukan Ilmailukerho    
Aeromon Oy    
Air Navigation Services Finland Oy    
Airpro Oy    
Alavuden Ilmailukerho ry    
Arctic Drone Labs Digital Innovation Hub    
Atol Avion Oy    
Board of Airline Representatives in Finland BARIF    
Business Finland    
DC-yhdistys ry    
DHL Freight Finland    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Espoon Moottorilentäjät ry    
Etelä-Pohjanmaan Ilmailukerho    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Finnairin Lentokerho ry    
Fleetonomy.ai Oy    
Flygklubben Cumulus rf    
Forssan Seudun Ilmailuyhdistys    
Global Virtual Platform GVP Oy    
Heinolan Ilmailukerho ry    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä    
Hovioikeudet    
Hyvinkään Ilmailukerho    
Hämeenkyrön Lentokerho ry    
Icelandair (Pekka Mäkinen)    
Ilmailukerho Kiurun Siivet ry    
Ilmasotakoulun Lentokerho ry    
Ilmatieteen laitos    
Ilmavoimien esikunta    
Imatran Ilmailukerho ry    
Itä-Suomen Urheiluilmailukeskus    
Joensuun Ilmailukerho ry    
Jukolan Pilotit ry    
Kalajoen Ilmailukerho ry    
Kalajokilaakson Ilmailukerho ry    
Kauttuan Ilmailukerho    
Keski-Suomen Ilmailijat    
Keskuskauppakamari    
Kokkolan Ilmailukerho ry    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotkan Ilmailukerho    
Kuluttajaliitto    
Kuopion Lentäjät    
Lahden Ilmailukerho ry    
Lappeenrannan Ilmailuyhdistys    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Länsilentäjät    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Malmin Ilmailukerho    
Matkahuolto    
Mikkelin Ilmailuyhdistys    
Mikkelin lentoasema    
Nordic Regional Airlines    
Nummelan lentokeskus ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun Ilmailukerho    
Pirkan Ilmailijat    
Pohjois-Satakunnan Ilmailukerho    
Pohjolan Moottorilentäjät    
Pohjonen Group Oy    
Poliisihallitus    
Polyteknikkojen Ilmailukerho    
Pudasjärven Ilmailukerho    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Redstone AERO Oy    
Robots Expert Finland Oy    
Rovaniemen Ilmailukerho    
RPAS Finland ry    
Räyskälän Ilmailukerho ry    
Savonlinnan Lentokerho    
Seinäjoen lentoasema oy    
Sisäministeriö/poliisiosasto, rajavartio-osasto, pelastusosasto    
Sodankylän Ilmailukerho    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen lähetyslentäjät ry MAF    
Suomen Moottorilentäjien liitto ry    
Suomussalmen Ilmailukerho ry    
Swissport Finland Oy    
Tampilot ry    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tervalentäjät    
Traffic Management Finland Group    
Tulli    
Tunturi-Ilmailijat ry    
Turun Lentokerho    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
UAS Centre Finland    
Ulkoministeriö    
Urheilutaitolentäjät    
Vaasan Lentokerho    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Wing Aviation LLC    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ähtärin Ilmailijat    
Asiasanat

ilmailu, ilmatila, turvallisuus, drone