Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta STM:n asetukseksi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2022 myönnettävästä avustuksesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta STM:n asetukseksi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2022 myönnettävästä avustuksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22997//2021

Vastausaika on päättynyt: 10.11.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2022 myönnettävästä avustuksesta.
Tausta
Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978, muut. 1109/2019) 3 a §:ssä ja 3 b §:ssä säädetään Työterveyslaitokselle valtion varoista myönnettävästä avustuksesta kustannuksiin, jotka aiheutuvat yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisesta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään avustuksen kohdentamisesta sekä perusteista ja menettelytavoista, joita noudatetaan korvausten suorittamisessa yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan ylläpitämille työterveysasemille.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 10.11.2021.
Valmistelijat
Hallitussihteeri Kaisu Ahtola
kaisu.ahtola@gov.fi
p. 02951  63785
Jakelu:
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Oulun yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Turun yliopisto    
Työterveyslaitos