Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotukset SUP-direktiivin täytäntöönpanoon liittyviksi asetuksiksi sekä uudeksi keräyspaperia koskevaksi asetukseksi

Förslag till förordningar som hänför sig till genomförandet av SUP-direktivet samt till en ny förordning om returpapper

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9898/2021-75

Vastausaika on päättynyt: 19.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkasten till förordningar som utfärdas med stöd av avfallslagen.
 
Bakgrund
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904, nedan SUP-direktivet, borde ha införlivats i den nationella lagstiftningen senast den 3 juli 2021. Största delen av kraven i direktivet ska börja tillämpas först senare, mellan 2022 och 2024. Genom de föreslagna nya förordningarna och ändringarna av förordningarna preciseras den föreslagna ändringen av avfallslagen (646/2011) som behövs för att genomföra SUP-direktivet. Avsikten är att en regeringens proposition om ändring av avfallslagen, som hänför sig till genomförandet av SUP-direktivet, ska lämnas i september 2022 och att de föreslagna förordningarna ska utfärdas med stöd av den ändrade avfallslagen genast när den har trätt i kraft.
 
Utöver de förordningar som hänför sig till genomförandet av SUP-direktivet begärs utlåtanden om den nya förordningen om insamlingspapper.
Målsättningar
Syftet med de föreslagna förordningarna är att förebygga och minska vissa plastprodukters skadliga inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön, och på människors hälsa samt att främja övergången till cirkulärekonomi.
Länkar:

https://ym.fi/kertakayttomuovien-kulutuksen-rajoittaminen-lainsaadannolla -

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM039:00/2020 - Kertakäyttömuovidirektiivin toimeenpanon hankesivu valtioneuvoston Hankeikkunassa

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 19 augusti 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
För att underlätta behandlingen av remissvaren ber miljöministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande.
 
Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna lämna ett utlåtande måste du registrera dig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen på sidan anvisningar > bruksanvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtanden. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras på adressen lausuntopalvelu.fi.
Beredare
Ytterligare upplysningar om ärendet lämnas av regeringssekreterare Jussi Kauppila (anträffbar 8.7 och 25.7–12.8) tfn 050–421 0819, sakkunnig Tuuli Oikarinen (anträffbar 11–22.7) tfn 0295 250 298 och konsultativ tjänsteman Sirje Stén (anträffbar 1.8–19.8) tfn 0295 250 276. E-postadresserna har formen förnamn. efternamn (at) gov.fi
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Akkukierrätys Pb Oy    
Apajamatkat - Hot Spot Fishing Adventures    
Bauhaus Suomi Oy    
Biltema Suomi Oy    
Business Finland    
Catch With Care AB    
Cocomms Oy    
Confetti Oy    
Daiwa Sports Limited, Suomen sivuliike    
Delipap    
Dermosil    
Dida Kalastustarvike Oy    
Easy Fishing Oy    
Ekopartnerit    
Ekopulloyhdistys Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elker Oy    
ERP Finland ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eumer Finland Oy    
Fairpoint Outdoors A/S (Westin)    
Finlandia-uistin Oy    
FinnEPS Oy    
Fipra    
Fishing Lords Oy    
Fishline Oy    
Flyfishfinland Oy    
Gator Finland Oy    
Happy Angler    
Havanna-Aitta Oy    
Havi Oy    
Helsinki Spey Clave Oy    
Hipu Oy    
HK Varma Oy    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Huhtamäki    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmapallokeskus    
Imperial Brands    
Inuse Oy (Kopsu-uistin)    
Islure Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jigiparatiisi Oy    
Jokierä Oy    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalakaapu Oy    
Kalastuskolmio Oy    
Kalastusväline Rialinna Ky    
Kalastusvälineliike Wobbleri Oy    
Kalatalouden Keskusliitto ry    
Kaupan liitto ry    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Kemira    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kesko Oyj    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kivikangas Oy    
KL-Teho Oy    
Kokkolan Halpa-Halli Oy    
Konsaku Oy    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkiakosken Uistin Oy    
Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry    
Kosto-uistin Oy    
Kreab    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kurre Erä ja Kalastus Oy    
Kuusamon Uistin Oy    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lidl Suomi Ky    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lucky John Suomi Oy    
Luonnonvarakeskus LUKE    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Suomen merivartiosto    
MA Leech    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Marttaliitto ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Mepak-Kierrätys Oy    
Merimetso Uistin    
Metsä Group    
Metsäteollisuus ry    
Motiva Oy    
Motonet Oy/Broman Group    
MUA-tuote Oy    
Muoviteollisuus ry    
N.S.F Nordic Sport Finland Oy    
Natur och Miljö r.f.    
NipponVerkko Oy    
Normark Suomi Oy    
Oikeusministeriö    
Onkitukku ROD Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
OPM International Oy    
Orkla    
Oy Minimaid Ab    
Oy Nerival Group Ab    
Oy Scandic Trading House Ltd    
Panimo- ja virvoitusjuoma- teollisuusliitto ry    
Paptic Ltd    
Philip Morris Finland    
Pidä Lappi Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro Kalastus Oy    
Protukku    
Puolustusministeriö    
Pure Fishing Finland Oy    
Puupakkausten Kierrätys PPK Oy    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennuttajien liitto RAKLI ry    
Rapala VMC Oyj    
Recser Oy    
Ruokavirasto    
Ruoto Oy    
Samfishing Oy    
Santico Trading oy    
Satakunnan ELY-keskus    
SER-Tuottajayhteisö Ry    
Sinituote    
Sissos-myymälä Oy    
Sisäministeriö    
Skandinet    
Skyr Finland Oy    
SOK Marketkauppa    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stora Enso    
Sulapac    
Suomen alkoholijuomakauppa SAJK    
Suomen Ammattikalastajaliitto r.y. / Finlands Yrkesfiskarförbund r.f    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Kalankasvattajaliitto ry    
Suomen Keräyslasiyhdistys ry    
Suomen Keräyspaperi tuottajayhteisö Oy    
Suomen Keräystuote Oy    
Suomen Kiertovoima ry - KIVO    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuitukierrätys Oy    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy    
Suomen Pakkausyhdistys ry    
Suomen Palautuspakkaus Oy PALPA    
Suomen Rengaskierrätys Oy    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Sisävesiammattikalastajat ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti Ry    
Suomen Uistin Oy    
Suomen Uusiomuovi Oy    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomenlahden merivartiosto    
Suominen Oyj    
Tammer Brands Oy    
Tampereen Kalastusväline Oy    
Tampereen yliopisto    
Teampac Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tilastokeskus    
Tiura-uistin Ky    
Tmi Mika Tapio Virtanen (Iitin uistin)    
Tokmanni Oy    
Tulli    
Tuontirengas Oy    
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta ry    
Tupakkateollisuusliitto ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Wake Fishing Oy    
Valioviehe Oy    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Veljekset Keskinen Oy    
Vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Vesilaitosyhdistys    
Wiggler Ab    
Vision Group Oy    
WWF Suomi    
Yleinen toimialaliitto ry    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

jätehuolto

kiertotalous

avfallshantering

cirkulär ekonomi

SUP-direktiivi

kertakäyttöiset muovituotteet

SUP-direktivet

engångsplastprodukter