Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti

Lausuntopyyntö: Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/8868/2019

Vastausaika on päättynyt: 26.2.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja palveluiden järjestämisessä. Hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisratkaisun selvitys toteutettiin syksyllä 2019. Selvityksessä tarkasteltiin mahdollisen erillisratkaisun perusteluja, reunaehtoja ja toteutuksen vaihtoehtoja. Tarkasteltavia malleja olivat Uudenmaan kuntien esittämä neljän vapaaehtoisen kuntayhtymän ja Helsingin kaupungin muodostama vaihtoehto, lakisääteiset kuntayhtymät, Uudenmaan jako useampaan itsehallinnolliseen alueeseen sekä Uusimaa yhtenä maakuntana, jonka alla toimisi useampi sote-tuotantoalue aluelautakuntamallin mukaisesti.

Vaihtoehdoista perustuslain kannalta ongelmallisiksi todettiin kuntayhtymiin pohjautuvat vaihtoehdot. Uusimaa yhtenä maakuntana puolestaan olisi muun maan perusratkaisun mukainen, mutta sen hallittu toimeenpano olisi poikkeuksellisen haastavaa alueen erityispiirteiden takia.

Myös useamman itsehallinnollisen alueen ratkaisu vastaisi pitkälti valtakunnallista mallia, mutta lisäkysymyksiä ovat Helsingin kaupunki sote-järjestäjänä sekä HUSin asema nykyisen sairaanhoitopiirin tehtävien jakautuessa useamman itsenäisen sote-järjestäjän vastuulle. Tässä mallissa erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu olisi ensisijaisesti ja yleisesti itsehallinnollisilla alueilla ja toissijaisesti ja lailla säädetysti HUSilla. HUS solmisi järjestämissopimuksen itsehallinnollisten alueiden kanssa koskien järjestämisvastuuta niiltä osin kuin siitä ei ole nimenomaisesti säädetty. Järjestämissopimuksen alasta ja kriteereistä säädettäisiin erikseen, ja valtioneuvostolla olisi oikeus määrittää sopimus, mikäli sairaanhoitopiiri ja itsehallinnolliset alueet eivät pääsisi sopimukseen tai se ei täyttäisi säädettyjä kriteereitä.

Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen ohjausryhmä esittää yhteisen jatkovalmistelun pohjaksi itsehallinnollisiin alueisiin ja koko Uudenmaan maakunnan kattavaan HUSiin pohjautuvaa mallia.
 

Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4130-4 - Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti : Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen ohjausryhmä 2019

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM085:00/2019 - Erillisselvityksen taustamateriaali Hankeikkunassa.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4134-2 - Utredning om en särlösning för Nyland, huvudstadsregionen eller Helsinfors – slutrapport : Styrgruppen för särutredningen om social- och hälsovården i Nyland, huvudstadsregionen och Helsingfors 2019

Aikataulu
Pyydämme vastaamaan lausuntokyselyyn 26.2.2020 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ensisijaisesti lausunnot pyydetään lähettämään Lausuntopalvelu.fi - järjestelmän kautta (lausuntopyynnön diaarinumero VN/8868/2019).  Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa myös ministeriön kirjaamon kautta (kirjaamo@stm.fi) viite: STM085:00/2019, VN/8868/2019 

Lausuntopyyntö on jaettu jakelun mukaisesti, mutta kaikki halukkaat tahot voivat antaa lausuntonsa asiassa.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki (02951 63382), hallitusneuvos Auli Valli-Lintu (02 95163463) ja suunnittelija Jan Ihatsu (02951 63583). STM sähköpostiosoitteet ovat muotoa  etunimi.sukunimi@stm.fi.
Jakelu:
Askola    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Espoo    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote    
Eteva    
Folkhälsan    
Hanko    
Helsinki    
HUS    
Hyvinkää    
Inkoo    
JHL    
JUKO Ry    
Jyty    
Järvenpää    
Karkkila    
Kauniainen    
Kerava    
Kirkkonummi    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsote    
Lapinjärvi    
Lohja    
Loviisa    
Myrskylä    
Mäntsälä    
Nurmijärvi    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Pornainen    
Porvoo    
Pukkila    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Raasepori    
Sipoo    
Sisäministeriö    
Siuntio    
SOSTE    
SPAL    
SuPer    
Tehy    
THL    
Tuusula    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vantaa    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Vihti    
Asiasanat

Pelastustoimi

Räddningsväsendet

sote-uudistus

sosiaali-ja terveydenhuollon järjestäminen

Uusimaa

social- och hälsovårdsreform

ordnande av social- och hälsovård

Nyland