Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27606/2022

Vastausaika on päättynyt: 27.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
 
Työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1332/2002) 8 §:ää muutettaisiin siten, että tekijänoikeuskorvaus ei olisi sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa.
 
Asetus tulisi voimaan 1.1.2023.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti 11.2.2022 valtiontaloutta vähintään 110 miljoonalla eurolla vahvistavista työllisyystoimista. Osana päätöskokonaisuutta hallitus päätti tekijänoikeuskorvauksien sovittelusta luopumisesta työttömyysturvassa. 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 27.11.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja Hankeikkunassa.
Valmistelijat
Hallitussihteeri Eeva Vartio, puh 0295163122, eeva.vartio.stm@gov.fi
Jakelu:
Akava    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Kansaneläkelaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Luovat ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Taiteen edistämiskeskus    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Työttömien Keskusjärjestö    
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö