Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21732/2020

Vastausaika on päättynyt: 19.10.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Romutuspalkkio myönnettäisiin yksityiselle henkilölle vanhan romutettavan auton korvaamiseksi uudella autolla, sähköavusteisella polkupyörällä tai joukkoliikennelipulla. Valtio maksaisi romutuspalkkiota hankittavan auton käyttövoimasta riippuen 1 000 - 2 000 euroa tai joukkoliikennelipun ja sähköavusteisen polkypyörän hankkimisesta enintään 1 000 euroa. Romutuspalkkiota varten varattaisiin 8 milj. euroa seitsemännessä lisätalousarviossa. Tukea voisi hakea 1.12.2020-31.8.2021. Liikenne- ja viestintävirasto vastaisi tuen myöntämisestä ja valvonnasta.
Tausta
Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti liikenteen päästöjä tulisi vähentää vähintään 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 päästötasoon verrattuna. Ajoneuvojen energiatehokkuuden parantamisessa keskeistä on autokannan uusiutumisen vauhdittaminen. Aikaisemmin Suomessa on myyty vuosittain noin 120 000 uutta henkilöautoa, mikä ei arvioiden mukaan tule riittämään asetettujen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen. Covid-19-epidemia on entisestään hidastanut uusien autojen myyntiä.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on elvyttää taloutta covid-19-epidemian aiheuttamien taloudellisten vaikutusten vuoksi edistämällä uusien autojen myyntiä, sähköpyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 19.10.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 19.10.2020.
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä, p. 0295 342089, eleonoora.eilitta@lvm.fi
Ylitarkastaja Pinja Oksanen, p. 0295 342182, pinja.oksanen@lvm.fi
Jakelu:
Autoalan Keskusliitto    
Autoalan tiedotuskeskus    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Bioenergia ry    
Energiateollisuus ry    
Gasum Oy    
Helsingin seudun liikenne HSL    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Paikallisliikenneliitto    
Pyöräilykuntien verkosto    
Pyöräliitto    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Teknologiateollisuus ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö