Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lisäeläkelaitosten hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet

Lisäeläkelaitosten hallintoa koskevat määräykset ja ohjeet

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA/12/01.00/2018

Vastausaika on päättynyt: 21.12.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa oheisesta luonnoksesta Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi "Lisäelälaitosten hallinto". Eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakien muutokset sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet perustuvat HE 205/2018, joka on edelleen käsittelyssä eduskunnassa 15.11.2018 lausuntopyynnön lähtiessä.
Tausta
Kyseessä on kokonaan uusi määräys- ja ohjekokoelman osa, joka koostuu lisäeläkelaitoksien hallintoa koskevista määräyksistä ja ohjeista.

Samassa yhteydessä muutetaan eläkesäätiöille annettua määräys- ja ohjekokoelmaa (FIVA 15/01.00/2016) ja eläkekassoille annettua määräys- ja ohjekokoelmaa (FIVA 14/01.00/2016) lisäeläkelaitosten hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden antamisen sekä eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muutosten vuoksi.
Tavoitteet
Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on määrätä ja ohjeistaa eläkesäätiö- ja vakuutuskassalakiin lisäeläkelaitoksia koskevan ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (IORP II) tehtyjen muutoksien johdosta hallinnon järjestämistä niiltä osin kuin lainsäädännöstä ei ole saatavissa riittävää ohjeistusta. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 21.12.2018 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta maaliskuussa 2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Kirjatkaa lukukohtaisten otsikoiden alle se alaluku ja kohta, esim. luku 4.1, kohta (1), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja samanlaisine merkintöineen.

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin määräyksiä ja ohjeita FIVA 14/01.00/2016 ja FIVA 15/01.00/2016 koskevat kommenttinne.
Valmistelijat
Lisätietoja: johtava lakimies Marja Koponen, marja.koponen(at)finanssivalvonta.fi tai lakimies Tiia Hartikainen, Tiia Hartikainen(at)finanssivalvonta.fi
Jakelu:
ABB Eläkesäätiö    
Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse    
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry    
Finnairin Eläkesäätiö    
Fortumin Eläkesäätiö    
Hacklin-yhtiöiden Eläkesäätiö    
Honeywell Oy:n Henkilökunnan Eläkesäätiö    
Hufvudstadsbladets Pensionsstiftelse    
Huhtamäki Oyj:n Eläkesäätiö    
K.A. Weiste Oy:n ja Koristevienti Oy:n Eläkesäätiö    
Kaiko Oy:n Eläkesäätiö    
Kemijoki Oy:n eläkesäätiö    
Kontinon yhteiseläkesäätiö    
Kotkan Puhelinyhdistyksen Eläkesäätiö, selvitystilassa    
Laminon Eläkesäätiö    
L-Fashion Group Oy:n eläkesäätiö    
Lundqvist - rederiernas pensionsstiftelse    
Maataloustuottajain eläkesäätiö    
Merimies-Unionin Eläkesäätiö    
Metsäliiton Toimenhaltijain Eläkesäätiö    
Nordean eläkesäätiö    
OP-Eläkesäätiö    
Orionin Eläkesäätiö    
Oy Hedengren Ab:n Eläkesäätiö    
Oy Kreuto Ab:n Eläkesäätiö, selvitystilassa    
Rautaruukin Eläkesäätiö    
Sachtleben Pigments Oy:n Eläkesäätiö    
Sandvik Eläkesäätiö    
Sanoman Eläkesäätiö    
SLO:n Eläkesäätiö    
Soneran Eläkesäätiö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Eläkesäätiö    
Suomen Kansallisteatterin Näyttelijäin Eläkekassa    
Sähkölähteenmäki Oy:n Eläkesäätiö    
Säteri Oy:n Eläkesäätiö, selvitystilassa    
Työeläkevakuuttajat Tela ry    
URA-Asennus Oy:n Eläkesäätiö s.r.    
Valion Eläkekassa    
Valtiovarainministeriö    
Wihuri Oy:n Toimihenkilöiden Eläkesäätiö    
VR Eläkesäätiö    
Väinö Paunu Oy:n Eläkesäätiö    
Yara Suomen Eläkesäätiö    
Yhtyneiden Paperitehtaiden Eläkesäätiö    
Yleisradion eläkesäätiö    
Ålandsbanken Abps Pensionsstiftelse    
Asiasanat

Hallinto

eläkesäätiö

eläkekassa

lisäeläke

ulkoistaminen

vakuutettu