Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö valtionavustushankkeessa (VM212:00/2018) toimivan järjestöjaoston väliraportista

Lausuntopyyntö valtionavustushankkeessa (VM212:00/2018) toimivan järjestöjaoston väliraportista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM212:00/2018 VN/10384/2019

Vastausaika on päättynyt: 31.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hankkeessa eli valtionavustushankkeessa (VM212:00/2018) toimivan järjestöjaoston väliraportista. Väliraporttiin on koottu alustavia ehdotuksia, joilla rahapelituotoista valtionavustuksia yhdistyksille myöntävien ministeriöiden valtionavustuskäytäntöjä voitaisiin yhdenmukaistaa. Väliraportissa tarkastellaan myös, mitä asioita järjestöjaosto selvittää esitystään varten. Järjestöjaoston toimikausi päättyy 31.5.2021, johon mennessä se valmistelee esityksensä ja julkaisee loppuraporttinsa. 
Tausta
Valtionavustukset ovat valtion varoista myönnettävää harkinnanvaraista ja yhteiskunnallista rahoitusta, mitä säätelee yleislakina valtionavustuslaki 688/2001. Valtionapuviranomaiset myöntävät valtionavustuksia muun muassa korkeakouluille, kunnille ja yhdistyksille. Valtionavustukset vahvistavat elinvoimaista kansalaisyhteiskuntaa, sillä erilaisille yhdistyksille myönnetään valtionavustuksina noin 800 miljoonaa euroa joka vuosi. Maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö myöntävät valtionavustuksia eli yleisavustuksia ja erityisavustuksia rahapelituotoista arpajaislain 1047/2001 perusteella.

Valtiovarainministeriö asetti maaliskuussa 2019 viisivuotisen hankkeen valtionavustustoiminnan kehittämiseksi ja digitalisoimiseksi (VM212:00/2018). Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hankkeessa eli valtionavustushankkeessa luodaan uusi toimintamalli, joka ohjaa valtionavustustoimintaa kokonaisuutena. Uuteen toimintamalliin siirtyminen edellyttää toimintakulttuurin muutosta. Valtionavustushankkeessa kehitetään myös toimintaprosesseja ja -tapoja, joiden toteuttamista tukee uusi tietojärjestelmä erilaisine digitaalisine palveluineen. Toimintamallia ja sen osa-alueita kehitetään kohde- ja sidosryhmien kanssa avoimesti ja asteittain seuraavien vuosien aikana. 

Yhdistykset ovat yksi valtionavustushankkeen kohde- ja sidosryhmistä. Valtionavustushankkeessa toimiva järjestöjen valtionavustuskäytänteiden kehittämisjaosto eli järjestöjaosto selvittää toukokuun 2021 loppuun mennessä, mitkä rahapelituotoista valtionavustuksia yhdistyksille myöntävien ministeriöiden valtionavustuskäytännöt on tarpeellista yhdenmukaistaa. Tähän tavoitteeseen ja tehtävään viitataan sekä valtionavustusten digitalisointia koskevassa esiselvityksessä (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:46) että pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa (2019) Osallistava ja osaava Suomi - sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.
Tavoitteet
Valtionavustustoiminnan uuden toimintamallin tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta ja tehdä valtionavustusten hakemisesta ja myöntämisestä aiempaa selkeämpää ja sujuvampaa eli tehokkaampaa niin valtionavustusten hakijoille kuin myöntäjillekin. Uusi toimintamalli lisää valtionavustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä edistää yhteistyötä, kuten valtionavustusten hakijoiden ja myöntäjien välistä viestintää ja vuorovaikutusta. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa valtionavustustoiminnan menettelytapoja.
Linkit

https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen - Tutustu Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hankkeeseen ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa tunnisteilla valtionavustukset ja valtionavustushanke.

Liitteet:

Järjestöjaoston väliraportti.pdf - Lausuntopyynnön kohteena oleva järjestöjaoston väliraportti

Förslag till förbättring av statsbidragsrutinerna.pdf - Lausuntopyynnön kohteena olevan järjestöjaoston väliraportin neljäs luku ruotsiksi: Förslag till förbättring av statsbidragsrutinerna

Aikataulu
Lausuntopyyntö on julkaistu 15.12.2020. Väliraporttia koskeva lausunto pyydetään antamaan viimeistään sunnuntaina 31.1.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Järjestöjaosto pyytää lausuntoja väliraporttinsa alustavista ehdotuksista ja niihin liittyvistä selvityksen kohteista. Lausunnossa voi nostaa esiin myös yleisiä huomioita väliraportista ja valtionavustustoiminnasta sekä ehdottaa, mitä asioita järjestöjaoston pitäisi käsitellä valmistelunsa aikana.

Lausunnon voi antaa joko organisaatio tai yksittäinen henkilö. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön kysymyksineen. Lausunnon antamiseksi ei tarvitse vastata jokaiseen kysymykseen, vaan lausunnonantaja arvioi, mihin asioihin se haluaa keskittyä lausunnossaan.

Lausuntopalvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ja kirjautumista. Lausuntopalvelun käyttöohjeet on julkaistu lausuntopalvelun Ohjeet-välilehdellä.

Lausuntopyyntö toimitetaan jakelussa mainituille organisaatioille. Rahapelituotoista valtionavustuksia myöntävät ministeriöt lähettävät lausuntopyynnön edelleen valtionavustuksia kuluvana vuotena saaneille yhdistyksille. Lausuntopyyntöä voi jakaa vapaasti edelleen. Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelun lisäksi Hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa

Mikko Lehtonen, erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö
puh. 050 414 1394
mikko.lehtonen@vm.fi

Väliraportin valmistelleeseen järjestöjaostoon kuuluvat

Niklas Wilhelmsson, neuvotteleva virkamies, oikeusministeriö
Maria Wakeham-Hartonen, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
Leena Laaksonen, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Sari Virta, ylitarkastaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Kristiina Hannula, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Kristian Seemer, valvontapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö
Sanna Tykkyläinen, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
Tuula Lybeck, hankejohtaja, valtiovarainministeriö
Jaana Walldén, projektipäällikkö, valtiovarainministeriö
Marita Virtanen, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö
Maria Silvennoinen, toiminnanjohtaja, Suomen Jazzliitto ry, KULTA ry
Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, Mieli Suomen mielenterveys ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Minna Mäenpää, vt. toimitusjohtaja, Suomen Hippos ry
Juuso Luomala, talous- ja hallintojohtaja, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Rainer Anttila, järjestöpäällikkö, Suomen Olympiakomitea ry
Lea Ryynänen-Karjalainen, toiminnanjohtaja Tieteellisten seurain valtuuskunta
Jakelu:
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen Hippos ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Olympiakomitea ry    
Taiteen edistämiskeskus    
Tieteellisten seurain valtuuskunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

rekisteröity yhdistys

kansalaisyhteiskunta

valtionavustus