Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Nuorisolain uudistaminen –työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi

Nuorisolain uudistaminen –työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi

Vastausaika on päättynyt: 30.11.2015

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriön 16.9.2014 asettama nuorisolain uudistamista valmistellut työryhmä luovutti opetus- ja kulttuuriministeriölle 2.11.2015 muistionsa. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne Nuorisolain uudistaminen -työryhmämuistiossa olevasta ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi nuorisolaiksi 30.11.2015 mennessä.
Tausta
Työryhmä ehdottaa nuorisolaki uudistettavaksi siten, että ehdotettu laki korvaisi nykyisen nuorisolain vuodelta 2006.
Linkit

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/nuorisolain_uudistaminen.html - Nuorisolain uudistaminen; opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:16

Liitteet:

Nuorisolain uudistaminen työryhmän MUISTIO VALMIS.pdf - Nuorisolain uudistaminen; opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2015:16

Aikataulu
Lausunto tulee jättää viimeistään maanantaina 30.11.2015.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnossa voi lausua joko yhdestä tai useammasta pykälästä lausujan valinnan mukaan. Pykäliä koskevan kysymysosan jälkeen on tilaa yleisille huomioille. Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata.
Valmistelijat
Lisätietoja:
- neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, jaana.wallden (@)  minedu.fi, puh. 02953 30339
- johtaja Georg Henrik Wrede, georghenrik.wrede (@) minedu.fi, puh. 02953 30345.
Jakelu:
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Eduskunta    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Hallinnon tietotekniikkakeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Tekes    
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO    
Kansallisarkisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maaseutuvirasto    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Poliisihallitus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Säteilyturvakeskus    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tilastokeskus    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

kunta

vaikuttaminen

kuuleminen

nuorisolaki

nuori

nuorisotyö

osallisuus

nuorisopolitiikan ohjelma

monialainen yhteistyö

etsivä nuorisotyö

nuorisoalan järjestö

osaamiskeskus

nuorisokeskus

nuorten työpajatoiminta