Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kuorma- ja linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyskoemääräys

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyskoemääräys

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/178951/03.04.03.00/2023

Vastausaika on päättynyt: 11.7.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja kuorma- ja linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyskokeesta.
Tausta
Liikenteen palveluista annetun lakiin (329/2017) lisättiin 01.01.2020 mahdollisuus saavuttaa kuorma- tai linja-auton kuljettajan ammattipätevyys myös suorittamalla perustason koe eli ns. koemalli. Aiemmin perustason ammattipätevyyden on voinut saavuttaa ainoastaan käymällä perustason ammattipätevyyskoulutus ja siihen liittyvät teoriakoe. Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annettu valtioneuvoston asetuksen muutokset ammattipätevyyden perustason kokeen suorittamisesta tuli voimaan 16.11.2020.
Tavoitteet

Määräyksen sisällössä tarkennetaan kokeen suorittamista mm. koetilasta, kokeessa ohjeistamisesta, kokeen valvonnasta, kokeen keskeytymisestä, kokeen keskeyttämisestä, kokeen järjestäjän vastuusta turvallisen kokeen järjestämisestä, kokeen arvioinnista, simulaattorilla tai erityisellä testialueella annettavasta kokeen osasta, kokeessa käytettävästä koemateriaalista kokeen sisällön luovuttamisesta ja vilpillisestä menettelystä kokeessa.

Määräys koskee ainoastaan Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltaan kuuluvia kokeen järjestäjiä. Määräys ei koske opetus- ja kulttuuriministeriön eikä Puolustusvoimien pääesikunnan hyväksymiä kokeen järjestäjiä.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 11.07.2023.
Valmistelijat
Marjo Immonen, erityisasiantuntija, p. 029 534 5588, marjo.immonen@traficom.fi (poissa 6.6.-14.6)
Jussi-Pekka Laine, asiantuntija, p. 029 534 5012, jussi-pekka.laine@traficom.fi (poissa 19.6.-22.6)